Adopsjon av barn

print.png email  .png
Barneverntjenesten utarbeider sosialrapport med anbefaling om adopsjon. Voksne personer som ønsker å adoptere henvender seg til barneverntjenesten hvor de får søknadskjema samt veiledning for utfylling av dette. Når alle nødvendige dokumenter samt sosialrapport er ferdig utarbeidet oversendes søknaden til BUF etat region vest (barne- ungdoms- og familieetaten) til endelig behandling.

Kontaktinformasjon:

Hans-Ole Solheim tlf 51 46 81 50

Målgruppe:

Voksne personer som ønsker å adoptere barn.

Saksgang / fremgangsmåte:

Fyll ut søknadskjema om adopsjon og sende dette til barneverntjenesten. Du kan også henvende deg til barneverntjenesten ved leder for utsendelse av skjema samt veiledning. Benytt gjerne e-post.
 

Gjeldende lov og regelverk:

Ansvarlig for denne tjenestebeskrivelsen:

Hans-Ole Solheim - ( hans.ole.solheim@eigersund.kommune.no )
 

Opprettet 4. februar 2010 av Glenn Håkon Fardal.