Asfalthull

print.png email  .png
Lappig av huller i asfalt i kommunale veier og gater.

Kontaktinformasjon:

Henvendelse om lapping av huller og reparasjon av asfalt rettes til seksjon vei og utemiljø på tlf. 51 46 83 09.

Målgruppe:

Alle innbyggere i Eigersund kommune som er brukere av kommunale gater og veier med fast dekke. Kommunale gang- og sykkelveier, og gang- og sykkelveier langs fylkesveier.

Ansvarlig for denne tjenestebeskrivelsen:

Magne Torgersen - ( magne.m.torgersen@eigersund.kommune.no )

Opprettet 4. februar 2010 av Glenn Håkon Fardal. Oppdatert 10. februar 2010