Eigersund/Startsiden/Branntilløp i heissjakt på sykehusbygget på Lagård

Oppdatert informasjon kl 15:30

Branntilløp i heissjakt på sykehusbygget på Lagård

print.png email  .png

På avdelingene er det nå normal drift. Tilbakemeldingen er at personalet gjorde et meget god jobb i en krevende situasjon.

Det var i 12:30-tiden det oppsto et branntilløp med røykutvikling i heissjakt på sykehusbygget på Lagård som i dag rommer Lagård sykeheim, kortidsavdeling 2 vest, kjøkken og SUS sin rehabiliteringsavdeling.

Det ble iverksatt evakuering til oppmøtesoner/ut av området, men ikke ut av bygget. Situasjonen er udramatisk og under full kontroll og vil bli fulgt opp videre.

Opprettet 1. oktober 2017 av Leif E. Broch. Oppdatert 3. oktober 2017