Ergoterapeut

print.png email .png
Sol i skogen

Det er ledig 50 % vikariat av 1 års varighet, som ergoterapeut ved korttidsavdelingen 2 vest og den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten, fra 01.02.2018. I vikariatet er 20 % i den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten, og 30 % ved korttids- og rehabiliteringsavdelingen 2 vest.

Hovedarbeidsoppgaver for stillingen

 • Kartlegging og oppfølging av rehabiliteringspasienter
 • ADL-trening
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Hjemmebesøk etter behov
 • Bestilling av hjelpemidler, herunder også evt. tilpassing og opplæring i bruk
 • Undervisning og veiledning
 • Oppfølging av pasienter ved bo- og servicesentre etter behov.   

Kvalifikasjoner for stillingen

Vi søker deg som er ferdig utdannet ergoterapeut.
Vi er ute etter en initiativrik person som kan bidra til faglig utvikling og godt arbeidsmiljø. Stillingen er utadrettet og krever god serviceinnstilling og evne til å arbeide selvstendig og se muligheter. Må ha førerkort klasse B. 
Du må være positiv og samarbeidsvillig og behandle pasienter, pårørende og medarbeidere på en respektfull måte. Personlig egnethet vektlegges.
Kommunens visjon er «Sammen for alle», og våre verdier kompetent, løsningsorientert og vennlig må søker kunne arbeide etter.

Søkere som ikke har norsk som sitt morsmål, bes redegjøre for både skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Språknivå vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen.

Lønnsvilkår

Lønn etter gjeldende tariff

Eigersund kommune kan tilby

 • Avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtale)
 • En spennende og variert jobb i et godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for kompetanseheving internt

Spørsmål om stillingen kan rettes til

 Wenche Høghaug tlf:  51 46 88 51 eller Bjørg Elen Abrahamsen, tlf 51496123

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av hovedtariffavtaler, reglementer og lover.

Personer som i løpet av de tre siste årene har oppholdt seg i minste tre måneder i land med høy forekomst at tuberkulose må ved tilsetting i stillinger innen helse og omsorg, lærerstillinger eller andre stillinger knyttet til barneomsorg kunne fremlegge godkjent tuberkulinprøve som ikke er eldre enn tre måneder.

Attester og vitnemål tas med til et evt. intervju.

Søknadsfrist 

23.02.18

Arkivsaksnummer 

18/321

Opprettet 8. februar 2018 av May Rita Søyland. Oppdatert 8. februar 2018