Startsiden»Jobb»Ledige stillinger»Fagarbeider helse

Fagarbeider helse

print.png email  .png
Sol i skogen

Det er ledig 24,4% fast stilling som Fagarbeider, helse, ved Mestringsenheten, Rusteamet fra dags dato. 

Hovedarbeidsoppgaver for stillingen

Stillingen er tilknyttet Rusteamet i Eigersund kommune.
Rusteamet er ett av fire team i Mestringsenheten. Rusteamet har base på Slettebø.
Arbeidsoppgaver er oppfølging av personer som har et avhengighetsforhold til rusmidler.
Det utføres oppsøkende bistand i den enkeltes hjem, utlevering av medikamenter, samt støttesamtaler.
Stillingen er en helge turnusstilling, knyttet opp mot helg hver tredje uke. Helge vaktene er på 10 timer.
Det vil alltid være to personale på jobb samtidig.

Kvalifikasjoner for stillingen

Det søkes etter helsefagarbeider/omsorgsarbeider/hjelpepleier.
Ønskelig med arbeidserfaring og interesse for arbeid innen rusfeltet.
Den som ansettes må ha førerkort på bil.
Mestringsenheten har noen kommunale biler som benyttes av ansatte. I hektiske perioder, der kommunale biler ikke er tilgjengelige, må en påregne og benytte egen bil. 

Søkere som ikke har norsk som sitt morsmål, bes redegjøre for både skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Språknivå vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen.

Lønnsvilkår

Lønn etter avtale.

Spørsmål om stillingen kan rettes til

Johnny Bilstad tlf:51 46 33 19, mob. 900 98 572 

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av hovedtariffavtaler, reglementer og lover.

Personer som i løpet av de tre siste årene har oppholdt seg i minste tre måneder i land med høy forekomst at tuberkulose må ved tilsetting i stillinger innen helse og omsorg, lærerstillinger eller andre stillinger knyttet til barneomsorg kunne fremlegge godkjent tuberkulinprøve som ikke er eldre enn tre måneder.

Attester og vitnemål tas med til et evt. intervju.

Søknadsfrist

24.03.2017

Arkivsaksnummer 

17/508

Opprettet 9. mars 2017 av May Rita Søyland. Oppdatert 9. mars 2017