Startsiden/Eigersund/Tjenester A-Å/Familievernkontoret

Familievernkontoret

print.png email  .png
Familievernkontoret

Familievernet er et tilbud til mennesker med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer. Familievernets tilbud er gratis, og du kan selv ta direkte kontakt med familievernkontoret.

Kontaktinformasjon

Familievernkontoret i Sør- Rogaland
Avd. Jæren og Dalane
Telefon 51 53 81 50
familievernkontoret.sor-rogaland@bufetat.no

For spørsmål  og timebestilling ring 51 53 81 50 mellom 08:00 og 14:00.

Vi har kontor

  • Stavanger Klubbgata 5
  • Bryne Hetlandsgata 9
  • Egersund Nytorget 6

Kontoret er tilsluttet Kirkens Familievern og har driftsavtale med Statens Barne- ungdom - og Familievern, region vest. Du kan lese mer om oss på kirkensfamiliever.no.

Målgruppe

Vi tar imot enkeltpersoner, par og familier – unge og eldre.

Saksgang

Familievernet er en spesialtjeneste som gir tilbud om behandling og rådgiving når det foreligger vansker, konflikter eller kriser i familien. Samtaleterapi for par og familier er det viktigste tilbudet. Familievernkontoret er tverrfaglig sammensatt, og de ansatte har videreutdanning i familieterapi. De som arbeider i familievernet har taushetsplikt.
Mekling ved separasjon og skilsmisse

Familievernkontoret utfører mekling for ektepar og samboende med felles barn under 16 år når paret skal separeres eller gå fra hverandre.

Foreldre som ønsker å reise sak for retten om barns bosted og samvær eller foreldreansvar, må først møte til mekling.

Utadrettet virksomhet

Familievernet driver informasjon og opplæring på familie og samlivsområdet. Målgruppen kan være offentligheten, lag og foreninger, media, skoler og andre faggrupper. Vi har kurs for foreldre som har gått fra hverandre som du kan lese mer om på fortsattforeldre.no, vi har samtalegrupper for barn og grupper for steforeldre.

Bestilling av time

Ta kontakt med oss hvis du ønsker rådgiving i vanskelige familieforhold eller mekling ved separasjon og skilsmisse.
Du kan ringe selv og bestille time, eller du kan få noen andre å ringe for deg.

Gjeldende lov og regelverk

Ansvarlig for tjenestebeskrivelsen

Familievernkontoret i Sør- Rogaland ved Jon Aarsland, daglig leder.

Opprettet 11. februar 2010 av Annbjoerg Elve Skofteland. Oppdatert 14. juni 2017