SommerFerievikarer

Her blir ledige ferievikarstillinger fortløpende lagt ut. Du kan også se sidene for ledige stillinger og for internt utlyste stillinger.

Inngangsdør til teknisk og helse

Ferievikarer ved Teknisk avdeling

Teknisk avdeling søker med dette etter ferievikarer sommeren 2018. Arkivsaksnummer 18/463. 

Brann og redningstjenesten i Eigersund kommune

Ferievikarer ved seksjon brann og redning

Det er ledig jobber som vikar for brannkonstabler ved Eigersund brann- og redningsvesen f.o.m. 25.06.18 – 18.08.2018. Arkivsaksnummer 18/459. 

Eigerøy fyr om sommeren

Ferievikar

Eigersund kommune trenger ferievikarer i helse- og omsorgsavdelingen sommeren 2018. Aktuell periode er 25.06.2018 – 17.08.2018. Enten du går på skole for å utdanne deg til et yrke som helsearbeider, går på videregående, er student eller er uten formell utdanning, er du velkommen til å søke som ferievikar i Eigersund kommune. Arkivsaksnumer 18/187