SommerFerievikarer

Her blir ledige ferievikarstillinger fortløpende lagt ut. Du kan også se sidene for ledige stillinger og for internt utlyste stillinger.

Husabø og Varberg i sol

Helse- og omsorgsavdelingen

Eigersund kommune trenger ferievikarer i helse- og omsorgsavdelingen sommeren 2018. Aktuell periode er 25.06.2018 – 17.08.2018. Enten du går på skole for å utdanne deg til et yrke som helsearbeider, går på videregående, er student eller er uten formell utdanning, er du velkommen til å søke som ferievikar i Eigersund kommune. Arkivsaksnummer 18/187.