Fløytelærer

print.png email  .png
Kulturskolen i Egersund

Det er ledig 20% vikariat som fløytelærer ved Kulturskolen, Eigersund kommune. Tiltredelse snarest med varighet fram til og med 31.07.2018. Arkivsaksnummer 18/41

Eigersund kulturskole søker lærere som er villige til å være med å utvikle et kreativt og spennende og til tider hektisk arbeidsmiljø. Vi setter eleven i sentrum for vår undervisning og ønsker å utvikle skapende sider ved eleven. Kulturskolen søker derfor personer som er villige til å være med oss videre på denne veien. 
Vi driver aktivt med utadrettet virksomhet med konserter og store og små forestillinger.  Tverrfaglige prosjekter er også en stor del av vår virksomhet.
Eigersund kulturskole har ca. 550 elever fordelt på disiplinene musikk – dans -drama - visuelle kunstfag. 
Eigersund kulturskole ligger sentralt til midt i Egersund gamle bydel.  Det er gode tog forbindelse til Stavanger fra togstasjonen som ligger ca. 1 km fra kulturskolen.

Hovedarbeidsoppgaver for stillingen

Fløyteundervisning i gruppe og med enkeltelever.

Kvalifikasjoner for stillingen

Vi søker personer med relevant høgskoleutdannelse og erfaring fra undervisning av barn og unge.
Ved siden av evner til å arbeide målrettet for å gi barn gode opplevelser og ferdigheter gjennom aktivitet på ulike nivå, legger vi vekt på personlig egnethet, evne til samarbeid og deltagelse i skolens utviklingsarbeid

Søkere som ikke har norsk som sitt morsmål, bes redegjøre for både skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Språknivå vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen.

Lønnsvilkår

Etter gjeldende tariff

Spørsmål om stillingen kan rettes til

 Rektor Svein Tengesdal tlf: 51 46 81 42 / 950 24 150,

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av hovedtariffavtaler, reglementer og lover.

Politiattest ikke eldre enn tre måneder må framlegges ved tiltredelse.

Personer som i løpet av de tre siste årene har oppholdt seg i minste tre måneder i land med høy forekomst at tuberkulose må ved tilsetting i stillinger innen helse og omsorg, lærerstillinger eller andre stillinger knyttet til barneomsorg kunne fremlegge godkjent tuberkulinprøve som ikke er eldre enn tre måneder.

Attester og vitnemål tas med til et evt. intervju.

Søknadsfrist 

19.01.2018

Arkivsaksnummer 

18/41

Opprettet 8. januar 2018 av May Rita Søyland. Oppdatert 16. januar 2018