Eigersund/Startsiden/Forurensning - Fjern oljetanken

Forurensning - Fjern oljetanken

print.png email  .png
Oljesøl

Gamle oljetanker representerer en betydelig forurensningsrisiko. Du risikerer å bli erstatningsansvarlig dersom du eier en gammel oljetank som begynner å lekke.

En olje- eller parafintank har begrenset levetid, og de fleste ståltanker må skiftes etter maks 30 år. Lekkasjer fra gjennomrustede oljetanker forurenser både bolig, jordsmonn og grunnvann. De fleste forsikringsselskaper dekker skader på huset som følge av at en oljetank springer lekk, men lekker oljen eller parafinen fra din gamle tank ut og skader huset til naboen, kan du få deg en ubehagelig overraskelse.

Er tanken eldre enn 20 til 30 år får du ofte avkorting i forsikringen. Det betyr at den beregnede erstatningen reduseres fordi den forsikrede gjennom grov uaktsomhet selv er skyld i skaden. Det er vanlig at erstatningen reduseres med fem prosent i året. Skader fra tanker som er eldre enn 50 år vil altså ved avkorting fra 30 års alder ikke dekkes av forsikringsselskapet. Dette vil også gjelde for skader påført tredjepart.

Få forsikringer dekker skader på hagen din. Utlegget for å fjerne tanken og destruere forurenset masse på forskriftsmessig vis må du da dekke av din egen lomme, uansett hvor gammel tanken din er. Har du en eldre oljetank tilknyttet boligen din og er du usikker på om du er godt forsikret? Undersøk hvordan ditt forsikringsselskaps forsikringsbetingelser er når det gjelder lekkasje og skade fra oljetank.

Sentrale spørsmål vil være:    

  • Dekker forsikringen skade på både hus og hage?
  • Dekker forsikringen skade på annen manns eiendom?
  • Avkortes erstatningssummen på skader forårsaket av eldre oljetanker?
  • Fra hvilken tankalder begynner avkortingen?
  • Hvor stor er den årlige prosentvise avkortingen?

Forskrift om begrensning av forurensning

Kapittel 1. Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker. Mer.

Regulering av oljetanker

Hva gjør man med oljetanken, og hvilke forskrifter gjelder i forbindelse med kontroll og fjerning?
 Mer.

 

Opprettet 14. juni 2013 av Sem Hadland. Oppdatert 20. juni 2013