Eigersund/Startsiden/Handlingsplan mot krenkende adferd og mobbing i skolen

Handlingsplan mot krenkende adferd og mobbing i skolen

print.png email  .png
Plan for krenkende adferd

Alle elever i grunnskoler og videregåande skoler har rett til et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er skolens ansvar å arbeide aktivt med forebyggende tiltak gjennom hele skoleåret.

Eigersund kommune har etablert et beredskapsteam mot mobbing. Teamet trer i funksjon når barn og foreldre opplever at skolen/barnehagen ikke tar tak i mobbing på en tilfredsstillende måte, og/eller når skolen/barnehagen ber om hjelp fordi det ligger utenfor enhetens kompetanse og kapasitet å løse opp i et mobbeproblem.

Relaterte dokumenter

Opprettet 4. desember 2017 av Sem Hadland. Oppdatert 4. desember 2017