Startsiden»Jobb»Ledige stillinger»Heltidsansatt fastlege

Heltidsansatt fastlege

print.png email  .png
Egersund sentrum med byteltet fra Hafsøyne

I Eigersund kommune blir det ledig fast stilling for kommunalt heltidsansatt fastlege fra 1. mai 2017. Arkivsaksnummer 17/607.

Eigersund kommune har ca. 15 000 innbyggere, der hovedparten er bosatt i Egersund by. Eigersund er den største kommunen i Dalane regionen, som har knappe 25 000 innbyggere.

Eigersund kommune har i dag 13 fastleger i kommunen. Av disse er 11 fastleger organisert som selvstendig næringsdrivende og 2 fastleger er kommunalt heltidsansatt. Videre har kommunen turnuslege som er lokalisert ved Eigersund kommunale legesenter.

Allmennlegetjenesten i Eigersund kommune er beskrevet i egen plan som er godkjent av kommunestyret.  Eigersund kommune følger de til enhver tid gjeldende avtaler mellom Kommunenes organisasjon (KS) og Den Norske Legeforening (Dnlf).

Interkommunal legevakt

I Dalaneregionen er det organisert bemannet interkommunal legevakt, lokalisert sentralt på Lagård. Det er for tiden 15-16 delt vakt. Legevakten er organisert som tilkallingsvakt på hverdager fra kl. 16 – 23 og helg og høytider fra kl. 08-23.  Fra kl. 23 til 08 neste dag har legen fast timeavlønning med tilstedeplikt iht. sentral tariffavtale.

Opplysninger om stillingen

Legen er lokalisert på Eigersund kommunale legesenter. Legesenteret er relativt nytt og har alt utstyr. På senteret jobber det i alt to kommunalt heltidsansatte fastleger pluss en turnuslege. Det er 2,5 årsverk hjelpepersonell knyttet til senteret. Slik tjenesten for tiden er organisert er legen i fullt kurativt arbeid, og listelengden er pt. 1 000 pasienter pr. lege.   Legen inngår i dekning av legevakt.  

Vilkår

Ansettelse skjer på vanlige kommunale vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av hovedtariffavtale, reglementer og lover. Stillingen avlønnes med årslønn ifølge fremforhandlet avtale mellom representant for legeforeningen lokalt og Eigersund kommune. Ut over ordinær årslønn gjelder ordning med et ekstra tillegg som beregnes pr. kalenderår.

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege.
  • Søkere må ha fullført turnustjeneste eller fått godkjent tilsvarende tjeneste av Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell som gir mulighet for å praktisere som fastlege.
  • Fra 1.mars 2017 gjelder nye kompetansekrav for å få avtale med Helfo om direkte oppgjør og refusjonsrett. Leger i allmennpraksis må være godkjent allmennlege, spesialist/være under spesialisering i allmennmedisin, eller oppfylle vilkår som gjelder for å få unntak fra kompetansekravet – se helfo.no/nytt-kompetansekrav-for-leger-i-allmennpraksis.
  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
  • Det stilles krav om gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig. Språknivå vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen.
  • Vi søker etter en faglig dyktig lege.
  • Politiattest ikke eldre enn tre måneder vil bli krevd.

Kontakt

Spørsmål kan rettes til kommuneoverlege Bjarne Rosenblad tlf. 51 46 81 12 / 920 81 879 (send SMS dersom det ikke oppnås kontakt på telefon).

Merknader

Personer som i løpet av de tre siste årene har oppholdt seg i minste tre måneder i land med høy forekomst at tuberkulose må ved tilsetting i stillinger innen helse og omsorg, lærerstillinger eller andre stillinger knyttet til barneomsorg kunne fremlegge godkjent tuberkulinprøve som ikke er eldre enn tre måneder.

Søknadsfrist

10.05.2017

Arkivsaksnummer

17/607.

Opprettet 20. mars 2017 av Sem Hadland.