Hvordan søke online

Det kan nå enkelt og greit søkes digitalt på stillinger i Eigersund kommune. Dette er et system hvor du fyller inn punkter som kontaktinformasjon, utdanning og tidligere praksis på et digitalt skjema. Du vil hele tiden kunne lagre for å gjøre søknaden ferdig senere. Til slutt får du en kvittering på at kommunen har mottatt din søknad. Søk online her.

Personvernerklæring elektroniske skjema

Elektronisk lagring av personopplysninger er regulert i lov om behandling av personopplysninger. Vi vil derfor fortelle hvordan omsynet til personvernet blir behandla i våre elektroniske skjema.