IKT kontoret

print.png email .png

Tastatur

IKT-kontoret (Informasjons- og KommunikasjonsTeknologi, dvs. EDB) er en intern serviceenhet som tar seg av driftingen av kommunens data- og telefoniløsninger. Den driftstekniske enheten har tre årsverk samt en lærling innenfor IKT driftsfag.

Driftsteknisk

Vår hverdag består av:

 • Koordinere og foreta innkjøp og montering av nytt datautstyr
 • Drifting av servere, datamaskiner og dataløsninger
 • Drifting av kommunens internett - løsning (e-post server etc.)
 • Sørge for at nettverkene og kommunikasjonen fungerer
 • Hjelpe kommunens ansatte med dataproblemer (support)
 • Løse dataproblemer som oppstår på klientmaskinene rundt forbi på de kommunale kontorer, skoler, sonekontorer etc.
 • Opplæring

Vi har ca. 40 servere og ca. 700 klientmaskiner å holde orden på. Av tyngre dataløsninger som vi drifter kan nevnes:

 • Saksbehandlingssystem
 • Økonomisystem
 • Administrativt skolesystem
 • Utlånssystem bibliotek
 • Billettsystem kino
 • Datasystemer barnevern, sosialkontor og PPT
 • Telefonsentral
 • Diverse løsninger plan- og miljø

Mange av våre større systemer bruker databasesystemer slik som Oracle, Sybase eller MS Sql i bunnen. Stort sett kjøres våre løsninger på Windows-plattformen på både klient og servernivå. Vi nyttiggjør oss også i en viss grad av Linux.

Utvikling

I tillegg til driftstekniske tjenester har kommunen egen web - redaktør som jobber med utvikling av internett- og intranett sidene til både Eigersund kommune og nabokommunene i Dalane - regionen (interkommunalt).


hus.png Kontakt oss

Kontaktinformasjon

 • Telefon: 51 46 81 13
 • Brukerhjelpen internt 8111.
 • e-post

Postadresse

Postboks 580, 4379 Egersund

Besøksadresse

Rådhuset, 4 etg.
Bøckmans gate 2