Vann og avløp

Vann og avløp i StrandgataHer finner du informasjon om Seksjon vann og avløp i Eigersund kommune. Hovedoppgavene våre er å levere hygienisk drikkevann til private husholdninger og næringsvirksomheter og å oppfylle drikkevannsforskriftens krav. Videre skal en ta hånd om avløpsvannet på en betryggende måte slik at en forurenser minst mulig og oppfyller myndighetenes krav. Seksjonen driver også rehabiliterings- og nyanleggsprosjekter.

Vannmåler

Avlesning av vannmålere

For å effektivisere innsamling av vannmåleravlesninger tar kommunen nå i bruk SMS-varsling. Varsel vil bli sendt på SMS til din mobiltelefon i de tilfeller der hvor vi har registrert  nummer eller ved at abonnenten har registrert deg i det offentlige registeret.

Prestegårdsveien

Oppstart av gravearbeider i Prestegårdsveien 8/1-2018

Eigersund kommune ved Vann og avløp starter opp arbeidet med utskifting av kommunale ledninger i Prestegårdsveien mandag den 8. januar 2018.

Omkjøring Nyeveien

Utskifting av ledningsnettet i Nyeveien

Eigersund kommune ved Vann og avløp skal skifte ut ledningsnettet i deler av Nyeveien. Nyeveien vil bli stengt for gjennomkjøring i anleggsperioden. Se omkjøringsmulighetene her.

Korsørveien

Anleggsarbeider i Bruvik

Seksjon Vann og avløp er nå ferdig med utskifting av gammelt ledningsnett i Kjærlighetsstien . Vi fortsetter fra Kjærlighetsstien og videre opp Korsørveien, for til sist å ta Furuveien.

Kjærlighetsstien stengt

Anleggsarbeider i Kjærlighetsstien

Vann og avløp er nå godt i gang med utskifting av gammelt ledningsnett i Kjærlighetsstien. Mellom Varbergveien og Korsørvien var det dårlige felleskummer, og mange ledningsbrudd, så på grunn av dette legges det nå nye ledninger.

Vanning av hage

Forbud mot hagevanning med slange

Grunnet høyt forbruk fra Egersund vannverk er det generelt forbud mot hagevanning med slange i Egersund. Ved fortsatt høyt forbruk vil vi ikke klare å produsere mer enn forbruket, og de høytliggende abonnenter vil miste vannet.

Rennende vannkran

Misfarget eller brunt vann i kranen?

Hos de fleste vannverk i Norge kan abonnenter til tider oppleve å få brunt eller misfarget vann i kranene. Vannet er allikevel bakteriologisk trygt men selvsagt ikke spesielt “brukervennlig”.

Sol i skogen

Kommunaltekniske anlegg som overtas av kommunen

Eigersund kommune har utarbeidet retningslinjer for kommunaltekniske anlegg som vann og avløp, vei, lekeplass og grøntarealer som skal overtas av kommunen.

VAnorm

VA-norm for Eigersund kommune

Norsk VA-norm er en felles norm som inneholder de tekniske krav kommunen har vedtatt for å sikre  kvaliteten for vann- og avløpsanlegg. Normen vil være et levende dokument i stadig endring.

Vannmåler

Lønner det seg med vannmåler?

Kommunestyret i Eigersund har vedtatt at alle nye boliger skal innstallere vannmåler. For eksisterende boliger er det frivillig om en vil installere vannmålere.

Vann og skog i naturen

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer

Vedtatt av Eigersund kommunestyre den 20.11. 2010 i medhold av lov 31 mai 1974 om kommunale vass- og kloakkavgifter og foruresningsforskriftens kap.16, Kommunale vann- og avløpsgebyrer, endret 1 januar 2007.

Bo og servicesentre, blå himmel

Gebyrregulativ for Vann og Avløp

Gebyrer vedtatt med hjemmel i Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter, Forurensningsforskriften og Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Eigersund kommune.

Sol i skogen

Søknad om sanitærabonnement / Melding om VA-anlegg

Sanitærmelding er et forhold mellom kommunen som hovedledningseier og tiltakshaver / abonnent. Seksjon Vann og avløp er eier av og som har ansvaret for Eigersund kommune sitt offentlige vann- og avløpsnett.

Motiv fra ministerskogen i Vannbassengan

Leveringsvilkår avløpstjenester og drikkevann

Både du, som abonnent og vi ønsker det samme: Best mulig tjeneste for lavest mulig pris. Men for å få dette til må vi begge holde oss til visse regler.
Matavfallskvern

Forbud mot bruk av matavfallskverner

Det er nedlagt forbud for bruk av matavfallskverner i Egersund i bygninger som er tilknyttet offentlig avløpsnett. Vedtatt av Miljøutvalget 15.02.2005.
Toalett

Do-kultur

Hvis du vet hva et WC skal bukes til – vennligst ikke bruk det til noe mer. Avfall som kastes i do tetter igjen dine egne ledinger og skaper store driftsproblemer for de kommunale pumpestasjonene.

Kloakkrensing i eigersund

Kloakkrensing i Eigersund kommune

Hva skjer etter at du har trukket i snora? Vel, en god del faktisk. Eigersund kommune har ansvaret for at kloakken behandles på en miljømessig forsvarlig måte. I denne artikkelen får du vite litt mer om prosessen.
Vannverkene i Eigersund

Vannverkene i Eigersund

Eigersund kommune leverer drikkevann fra 3 vannverk, Egersund vannverk, Helleland vannverk og Hellvik vannverk. Alle vannverk leverer vann som oppfyller "Drikkevannsforskriften" med svært god margin
hus.png kontakt oss

Telefon

  • Telefon: 51 46 83 11
  • Vakttelefon: 917 39 395

Varslingstelefon for melding om akutte hendelser og lekkasjer på kommunale vann- og avløpsledninger.

Besøksadresse

Nytorget 9 (Lerviksgården), Egersund.

Driftsbase

Tengsareidveien 2, 4370 Egersund

Postadresse

Postboks 580, 4379 Egersund

Ansatte:

Tommy Birger Ersdal
Fagarbeider/ rørlegger - 90145886

Trond-Arve Espnes
Fagarbeider/ rørlegger - 95798249

Trond Åsmund Karlsen
Overingeniør - 51 46 83 13

Anna Nærland
Overingeniør - 51 46 83 12

Svein Arild Seglem
Fagarbeider/ rørlegger - 48956336

Kristian Skadberg
Maskinfører - 40020696

Annbjørg Elve Skofteland
Vann og avløpssjef - 51 46 83 11

Glenn Slettebø
Håndv./fagarb. - 40021753

Bjørn Tor Sleveland
Maskinfører - 47469624

Asle Gorm Sunde
Fagarbeider/ rørlegger - 97193809

Agnar Svanes
Fagarbeider/ rørlegger - 95152530

Linda Tønnessen
Konsulent - 51 46 83 22

Eilif Tjølsen
Fagarbeider/ rørlegger - 40411856

Vann og avløps vakt Vann og avløps vakt
Vakthavende - 91739395

Nils Veshovda
Arbeidsleder - 40448177

Geir Vigrestad
Fagarbeider/ rørlegger - 99271535

Edvard Wilhelmsen
Fagarbeider/ rørlegger - 47456154

filer.png Filer for nedlastning

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
61Kb   2014-11-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
65Kb   2014-03-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
143Kb   2015-10-19