Legevakt

print.png email  .png

Legevakten på Lagård Legevakttjenesten er en del av helsetjenesten i Eigersund kommune. Legevakten er et tilbud til alle som oppholder seg i kommunen. Kveld, natt og helg er legevakttjenesten et samarbeid mellom kommunene Eigersund, Sokndal, Bjerkreim og Heskestad/Ualand i Lund. Legevaktens funksjon er å yte hjelp ved akutte skader eller sykdom kveld, natt, helg og høytid. Legevaktsentralen i Hå tar imot telefonhenvendelser til legevakt i Eigersund, fra innbyggere i Eigersund på dagtid, og telefonhenvendelser fra innbyggere i Dalanekommunene på kveld, natt og helg.

Målgruppe

Innbyggerne i Eigersund kommune samt innbyggerne i Sokndal, Bjerkreim og deler av Lund. Legevakten yter også øyeblikkelig hjelp til personer, som oppholder seg midlertidig i kommunene.

Saksgang og fremgangsmåte

Når ringer man fastlegen

Dersom man ønsker kontakt med lege i tidsrommet 08.00 til 16.00, skal man alltid ringe til sin fastlege. Fastlegen tar også imot pasienter med «akutte» oppståtte, eller forverring av kjente sykdommer. Dersom fastlegen ikke er tilgjengelig, skal han eller hun opplyse hvem som er vedkommende sin vikar. Man skal deretter kontakte vikaren. Fastlegene har innrettet sin praksis slik at de kan være vikarer for hverandre ved forfall.

Når ringer man legevaktsentralen for Hå og Dalane

Dersom man ikke har fastlege, eller er turist i Eigersund kommune, kan man ringe legevaktsentralen for Hå og Dalane for å få opplyst, hvem som er «daglegevakt» pågjeldende dag.

Dersom man i tidsrommet 16:00 til 08:00 har behov for legevakt, ringer man til legevaktsentralen for Hå og Dalane.

Legevakten kveld, natt og helg tilbyr først og fremst hjelp ved akutte skader, sykdommer og kriser. Kroniske sykdommer behandles bare når det er en akutt forverring.

  • Telefonnummer til legevaktsentralen: 51 49 43 43 – (såfremt telefonlinje ikke fungerer forsøkes alternativt 51 79 98 00).
  • Ved livstruende sykdom/skade, ring: 113

Prioriteringer. Som hovedregel kontaktes legevaktsentralen pr. telefon når man trenger kontakt med legevakt. Du vil få beskjed om oppmøtetid. Pågangen til legevakten kan til tider være stor, slik at personalet til enhver tid må prioritere. Vanlige køprinsipper kan derfor bli fraveket. Grunnet taushetsplikten er personalet forhindret fra å opplyse om årsakene til prioriteringene. Du kan oppleve å bli videresendt fra legevakten til din fastlege, hvis personalet mener ditt tilfelle kan vente til du får time hos egen lege/legesenter.

Klagemulighet

Skriftlig klage sendes til medisinsk faglig ansvarlig Dr. Velle Espeland, Lagård, pb 581, 4370 Egersund. Etter loven kan man også klage til fylkeslegen. Alle klager skal være skriftlige.

Gjeldende lov og regelverk

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 med forskrifter


hus.png Kontakt
Loading map...

Kontaktinformasjon

Telefon: 51 49 43 43

Ved livstruende situasjoner, ring 113 til AMK sentral i Stavanger.

Ansatte:

Egersund Egersund Legevakt
Vakthavende - 116117

Velle Agnar Espeland
Medisinsk faglig ansvarlig - 116117

Wenche Høghaug
Driftsleder - 116117

Liv Ollestad
Daglig leder - 116117

kommunevaapen.png Åpningstider

Legevaktlege er tilgjengelig hele døgnet. Åpningstider for Legevakten med kontoradresse Sjukehusveien 38, på Lagård sjukeheim / Egersund sjukehus, 16:00 - 8:00 på hverdager og 8:00 - 8:00 helg og høytider.

kommunevaapen.png Priser
Legevakten tar betalt for tjenesten etter faste takster. Du kan betale med kontanter eller med kort.