Ingeniør

print.png email .png
Byggesakskontoret

2.gangsutlysning

Det er ledig 100 % fast stilling som ingeniør ved Lerviksgården, seksjon for bygg og eiendom.  Arkivsaksnummer 18/590. 

Hovedarbeidsoppgaver for stillingen

 • Kartlegging, planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekt knyttet til vedlikehold/renovering/opprusting av kommunale bygninger
 • Oppfølging av kontraktører
 • Oppfølging av myndighetskrav til bygninger (Norsk heiskontroll, Arbeidstilsynet, El-tilsynet, Branntilsynet, Mattilsynet, Miljørettet helsetilsyn m.m.)
 • Ajourhold, fornyelse og utarbeidelse av vedlikeholds- og andre rammeavtaler knyttet til drift og vedlikehold av kommunale bygninger
 • Drift- og opplæring i bruk av Facilit-vedlikehold
 • Ansvar for lås- og nøkkelsystemer.
 • Andre oppgaver innen seksjonens ansvarsområde    

Kvalifikasjoner for stillingen

 • Ingeniør eller teknisk utdannelse, fortrinnsvis innen elektro
 • Relevant arbeidserfaring vektlegges høyt, gjerne med erfaring fra det offentlige.
 • God framstillingsevne i norsk både skriftlig og muntlig. 
 • Erfaring med budsjetthåndtering er ønskelig.
 • Må være strukturert og pålitelig.
 • Må kunne ta initiativ og selv se oppgaver som må løses.
 • Må kunne arbeide selvstendig og kunne samarbeide med både interne og eksterne aktører.

Søkere som ikke har norsk som sitt morsmål, bes redegjøre for både skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Språknivå vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen.

Lønnsvilkår

Lønn etter gjeldende tariff

Spørsmål om stillingen kan rettes til

 Eirik Saltrø tlf:  51 46 83 02

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av hovedtariffavtaler, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med til et evt. intervju

Søknadsfrist 

23.03.18

Arkivsaksnummer 

18/590

Opprettet 8. mars 2018 av May Rita Søyland.