Startsiden/Eigersund/Tjenester A-Å/Kommunale haller og anlegg

Kommunale haller og anlegg

print.png email  .png
Tildeling av treningstider i kommunale haller og anlegg foretas etter søknad med frist 1. mai.

Kontaktinformasjon:

Kulturkontoret - 51 46 82 20

Målgruppe:

Frivillige lag og organisasjoner i Eigersund kommune

Saksgang / fremgangsmåte:

Følgende skjema brukes for søknad:

 

Søknad om leie av kommunale lokaler og anlegg

Søknadsbehandling:

Søknadsfristen er 1. mai, og tildeling skjer første halvdel av juni.

Søknad sendes til:

Kulturkontoret, postboks 580, 4379 Egersund

Ansvarlig for denne tjenestebeskrivelsen:

Ernst Torgersen - ( ernst.torgersen@eigersund.kommune.no )

Opprettet 11. februar 2010 av Glenn Håkon Fardal.