Startsiden»Jobb»Ledige stillinger»Kommunefysioterapeut

Kommunefysioterapeut

print.png email  .png
Fysio- og ergoterapitjenesten, håndtverkhuset

Det er ledig 100% fast stilling som Kommunefysioterapeut ved  Eigersund Kommune, Fysio- og ergoterapitjenesten fra 01.08.2017. Arkivsaksnummer 17/546 

Hovedarbeidsoppgaver for stillingen

Behandling og rehabilitering av voksne og eldre
Tverrfaglig samarbeid
​Trening i grupper bl.a. i basseng

Kvalifikasjoner for stillingen

Off. godkjent fysioterapeut, gjerne med erfaring og interesse for rehabilitering.
Vi er ute etter en initiativrik person som kan bidra til faglig utvikling og godt arbeidsmiljø.
Stillingen er utadrettet og krever god serviceinnstilling og evne til å arbeide selvstendig.
Søker må ha førerkort på bil.

Vi tilbyr

Godt arbeidsmiljø
Bra utstyrte lokaler
Varierte arbeidsoppgaver
Søkere som ikke har norsk som sitt morsmål, bes redegjøre for både skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Språknivå vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen.

Lønnsvilkår

Lønn etter tariff

Spørsmål om stillingen kan rettes til

 Bjørg Elen Abrahamsen, telefon: 51 49 61 23

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av hovedtariffavtaler, reglementer og lover.

Personer som i løpet av de tre siste årene har oppholdt seg i minste tre måneder i land med høy forekomst at tuberkulose må ved tilsetting i stillinger innen helse og omsorg, lærerstillinger eller andre stillinger knyttet til barneomsorg kunne fremlegge godkjent tuberkulinprøve som ikke er eldre enn tre måneder.

Attester og vitnemål tas med til et evt. intervju. Politiattest, ikke eldre enn 3mnd. må fremlegges ved tilsetting.

Søknadsfrist

 31.03.2017

Saksarkivnummer

17/546

Opprettet 16. mars 2017 av May Rita Søyland. Oppdatert 16. mars 2017