Oppføringer i kataloger og lignende

Eigersund kommune har som policy å ikke betale for oppføringer i ulike kataloger på nett eller papir. Den enkelt ansatte har heller ikke myndighet til å foreta slike avtaler da det kun er informasjonssjef Leif E Broch som eventuelt har myndighet til å signere slike avtaler. For eventuelle oppføringer aksepterer Eigersund kommune kun skriftlige signerte avtaler og ordrebekreftelser, aldri muntlig avtaler.

KontaktinformasjonNavn: Ida Smedstad
Tittel: Branninspektør
Telefon: 51 46 83 47
Mobil: 404 47 415
Besøksadr.: Rådhuset
Bøckmansgate 2
E-post: ida.smedstad@eigersund.kommune.no
Avdeling: SEKSJON BRANN OG REDNING
« Tilbake til kontaktinformasjon