Oppføringer i kataloger og lignende

Eigersund kommune har som policy å ikke betale for oppføringer i ulike kataloger på nett eller papir. Den enkelt ansatte har heller ikke myndighet til å foreta slike avtaler da det kun er informasjonssjef Leif E Broch som eventuelt har myndighet til å signere slike avtaler. For eventuelle oppføringer aksepterer Eigersund kommune kun skriftlige signerte avtaler og ordrebekreftelser, aldri muntlig avtaler.

KontaktinformasjonNavn: Arild Sæstad Refsland
Tittel: Branninspektør
Mobil: 905 51 074
Besøksadr.: Forebyggende avdeling
Eigersund brann og redning
Rådhusets 3. etg
Bøckmansgate 2
4370 Egersund
E-post: arild.refsland@eigersund.kommune.no
Avdeling: SEKSJON BRANN OG REDNING
« Tilbake til kontaktinformasjon