Navn: Lars Kolnes
Tittel: Rådgiver
Telefon: 51 46 80 65
Mobil: 481 20 267
Besøksadr.: 4. etg. Rådhuset
Bøckmans gate 2
4370 Egersund
E-post: lars.kolnes@eigersund.kommune.no
Avdeling: SENTRALADMINISTRASJON STAB
« Tilbake til kontaktinformasjon