Kurs i mestring av depresjon - Eigersund kommune

Kurs i mestring av depresjon

print.png email .png

Blomster i gågata Kurs i mestring av depresjon – KID, er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemt eller er deprimert. Kursdeltakerne undervises i å bli oppmerksom på tankene sine og å se sammenhengen mellom tanker og følelser.

Tegn og symptomer på dette kan være:

 

 • fravær av glede
 • tristhet
 • tilbaketrekking
 • grubling
 • følelse av å være verdiløs
 • irritabilitet
 • konsentrasjonsvansker
 • uro

 

Hva kurset går ut på?

Kursdeltakerne undervises i å bli oppmerksom på tankene sine og å se sammenhengen mellom tanker og følelser. Kursdeltakerne får opplæring i hva de selv kan gjøre for å endre mønsteret på tanker og handlinger som vedlikeholder og forsterker nedstemthet/depresjon.

 

Praktiske opplysninger

Kurset blir ledet av godkjente kursledere. Kurset går over 8 uker, og hver samling varer i 2,5 time. Det er vanligvis 8 – 12 deltakere på hvert kurs. Etter kurset er det 2 oppfølgingsmøter. For mer informasjon og/eller påmelding kan du ta kontakt med kurslederne i mestringsenheten Mariann Johansson på mobil 970 14 167 eller Janne Ivesdal på mobil 489 99 297.

 


hus.png Kontakt oss

Adresse

Damsgårdsgata 11
4370 Egersund

 

Rusteamet

 

 • E-post
 • Rus vakttelefon: 488 93 107 / 488 93 108  

 

Miljøterapiteamet

 

 • E-post
 • Vakt dag og kveld: 915 60 864.
 • Vakt dag: 474 88 217 – 915 60 864.
 • Miljøterapeut 1 - 400 34 177.

 

Fyrlyssenteret

 

 • Telefon: 51 46 70 00 / 916 27 468


Mestringsenheten

Johnny Sigurd Bilstad
Leder - 51 46 33 19

Psykisk Helseteam

Tone Kristin Bjerkreim
Miljøterapeut - 51 46 33 26

Anne Kari Liland Hansen
Miljøterapeut - 51 46 33 11

Hanne Ødegård Hovland
Faglig koordinator - 51 46 33 12

Janne Ivesdal
Miljøterapeut - 51 46 33 13

Anne Liv Kindem
B.vern pedagog/familieterapeut - 51 46 33 28

Astrid Veum Mydland
Miljøterapeut barn og unge - 51 46 33 23

Lise Wenche Pettersen
Interkommunal prosjekt - 48999458

Inger Anne Slettebø
Miljøterapeut barn og unge - 51 46 33 22

Inger Anne Slettebø
Miljøterapeut barn og unge - 51 46 33 22

Kari Snerthammer
Psyk. Sykepleier - 51 46 33 14

Rusteamet

Camilla Gomsrud
Miljøterapeut - 47977234

Anita Hetland
Miljøterapeut - 45872481

Anne Kristoffersen
Miljøterapeut 1 - 48893102

Alf Tore Sæstad
Miljøterapeut - 45637400

Helge Moi Sandvold
Treningskontakt - 45871350

Dag og kveld Vakttelefon 1
Vakthavende - 48 89 31 07

Fyrlyssenteret

Fyrlyssenteret Fyrlyssenteret
Tilbud til rusmisbrukere - 51 46 70 00

Dagmar K. Hestnes
Leder fyrlyssenteret - 51 46 70 00

Are Steffensen
Konsulent - 51 46 70 00

kommunevaapen.png Åpningstider
Utegruppen har åpningstid hver dag mellom 07:30 – 15:00.
filer.png Filer for nedlastning
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/doc.gif
25Kb