Læreplass

print.png email  .png
Elverhøy

Eigersund kommune ønsker å tilby læreplass til lærlinger innen flere fagretninger fra august 2018.

Tilsetting skjer etter gjeldende lov- og avtaleverk for lærlinger i kommunal virksomhet.
Turnustjeneste er aktuelt i helsearbeiderfaget og i noen tilfeller for barne- og
ungdomsarbeiderfaget.

Vi søker etter lærlinger i

  • Helsearbeiderfag
  • Barne- og ungdomsarbeiderfag
  • Institusjonskokkfag
  • Kontor- og administrasjonsfag
  • IKT-servicefag
  • Byggdrifterfag
  • Renholdsoperatørfag

Kvalifikasjoner for stillingen

Søkere må ha fullført VG1 og VG2 innen det aktuelle fagområdet. Søkere innen byggdrifterfaget og renholdsoperatørfaget må ha fullført VG1.

Søkere som ikke har norsk som sitt morsmål, bes å redegjøre for både skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Språknivå vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen.

Merknad

Attester og vitnemål tas med til evt. intervju.

Spørsmål om stillingen kan rettes til

 Ida Birkeland Grova, tlf.: 51 46 80 32

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av hovedtariffavtaler, reglementer og lover.

Søknadsfrist 

20.02.18

Arkivsaksnummer 

18/227

Opprettet 23. januar 2018 av May Rita Søyland. Oppdatert 15. februar 2018