LAR – Legemiddelassistert rehabilitering - Eigersund kommune
Startsiden/Eigersund/Organisasjon/Helse og omsorg/Mestringsenheten/LAR – Legemiddelassistert rehabilitering

LAR – Legemiddelassistert rehabilitering

print.png email  .png

Vann LAR er et behandlingstiltak som retter seg mot personer med opiatavhengighet. Før man evt. kan innvilges LAR, bør medikamentfri behandling ha vært forsøkt.

Lokalt administreres behandlingstiltaket av NAV. NAV oppnevner en veileder som følger hele prosessen. Den som ønsker å søke, må fylle ut LAR sitt søknadsskjema. Deretter innhenter veilederen aktuelle opplysninger hos f. eks. fastlege, behandler, politi eller andre instanser. Søknaden sendes så til LAR Helse Stavanger som er den instansen som innvilger eller avslår søknaden.

Alle som innvilges LAR, skal ha en ansvarsgruppe som møtes jevnlig hver 4. til 6. uke. Ansvarsgruppa har hovedansvaret for oppfølging av brukeren. Det bør være et mål at bruker får utdelt medisinen av sin fastlege som også tar urinprøver. Utdeling av medisin i helgene gjøres i henhold til kommunens prosedyrer. Rusomsorgen i kommunen deler ut medisin til, og innhenter urinprøver hos, noen av kommunes LAR pasienter. Når en bruker har gått en tid på LAR og har hatt negative urinprøver, kan han få utdelt medisinen en gang pr. uke.

hus.png Kontakt oss

Adresse

Damsgårdsgata 11
4370 Egersund

 

Rusteamet

 

  • E-post
  • Rus vakttelefon: 488 93 107 / 488 93 108  

 

Miljøterapiteamet

 

  • E-post
  • Vakt dag og kveld: 915 60 864.
  • Vakt dag: 474 88 217 – 915 60 864.
  • Miljøterapeut 1 - 400 34 177.

 

Fyrlyssenteret

 

  • Telefon: 51 46 70 00 / 916 27 468


Mestringsenheten

Johnny Sigurd Bilstad
Leder - 51 46 33 19

Psykisk Helseteam

Tone Kristin Bjerkreim
Miljøterapeut - 51 46 33 26

Anne Kari Liland Hansen
Miljøterapeut - 51 46 33 11

Hanne Ødegård Hovland
Faglig koordinator - 51 46 33 12

Janne Ivesdal
Miljøterapeut - 51 46 33 13

Anne Liv Kindem
B.vern pedagog/familieterapeut - 51 46 33 28

Astrid Veum Mydland
Miljøterapeut barn og unge - 51 46 33 23

Lise Wenche Pettersen
Interkommunal prosjekt - 48999458

Inger Anne Slettebø
Miljøterapeut barn og unge - 51 46 33 22

Inger Anne Slettebø
Miljøterapeut barn og unge - 51 46 33 22

Kari Snerthammer
Psyk. Sykepleier - 51 46 33 14

Rusteamet

Camilla Gomsrud
Miljøterapeut - 47977234

Anita Hetland
Miljøterapeut - 45872481

Anne Kristoffersen
Miljøterapeut 1 - 48893102

Alf Tore Sæstad
Miljøterapeut - 45637400

Helge Moi Sandvold
Treningskontakt - 45871350

Dag og kveld Vakttelefon 1
Vakthavende - 48 89 31 07

Fyrlyssenteret

Fyrlyssenteret Fyrlyssenteret
Tilbud til rusmisbrukere - 51 46 70 00

Dagmar K. Hestnes
Leder fyrlyssenteret - 51 46 70 00

Are Steffensen
Konsulent - 51 46 70 00

kommunevaapen.png Åpningstider
Utegruppen har åpningstid hver dag mellom 07:30 – 15:00.
filer.png Filer for nedlastning
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/doc.gif
25Kb