Ledsagerbevis

print.png email .png
Ledsagerbevis En tjeneste som skal forebygge isolasjon og bidra til økt livskvalitet for den funksjonshemmede. Ledsager er den som til enhver tid bistår den funksjonshemmede for at denne skal kunne oppnå formålet med ordningen. Et ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til den funksjonshemmede.

Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlig kultur- og fritidsarrangementer, som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta i /nyttegjøre seg uten bistand. Ved bruk av offentlige transportmidler vil både den funksjonshemmede og ledsageren betale honnørbillett på reisen.

Målgruppe

Ordningen omfatter personer med funksjonshemming.

Saksgang / fremgangsmåte

Søker bostedskommune på fastsatt skjema om ledsagerbevis. Søknaden skal for å komme i betraktning, vedlegges et passfoto og legeerklæring for å få utstedt ledsagerbevis.

Kriterier og vilkår

Ordningen er for personer med funksjonshemming normalt av minst 2-3 års varighet.

Pris for tjenesten

Ledsagerbevis utstedes gratis.

Søknadsbehandling

Innlevert søknad blir behandlet ved Kjerjaneset bo og servicesenter.

Krav til vedlegg

Passfoto og Legeerklæring.

Kontaktinformasjon

Ledsagerbevis for voksne

 • Eigersund kommune
 • v/ Kjerjaneset Bo – og servicesenter
 • Postboks 70
 • 4379 Egersund
 • 51 46 38 26 /  51 46 38 00

Ledsagerbevis for barn og unge

 • Eigersund kommune
 • v/ Koordinator for barn og unge med nedsatt funksjonsevne
 • Postboks 70
 • 4379 Egersund
 • 51 49 40 70 / 474 56 109

Klagemulighet

Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis blir å anse som et enkeltvedtak. Dette vedtaket kan i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd påklages til det kommunale klageorgan. Klage sendes til utstedt adresse

Gjeldende lov og regelverk

Ledsagerbevis er ikke en lovpålagt ordning, men er en frivillig ordning som Eigersund kommunene har valgt å innføre.

Relevante dokumenter

Opprettet 11. februar 2010 av Annbjoerg Elve Skofteland. Oppdatert 19. mars 2012