Startsiden/Eigersund/Tjenester A-Å/Logopedhjelp til voksne

Logopedhjelp til voksne

print.png email  .png
Voksenopplæring og helse og omsorg

Hjelp til å trene opp språk, tale eller stemme som følge av sykdom eller skade.

Kontaktinformasjon:

Eigersund voksenopplæringssenter, Spinnergata 15, 4370 Egersund. Telefon 51 46 84 50. E-post eigersund-voksenopplaering@eigersund.kommune.no

Målgruppe:

Innbyggere i Eigersund kommune over 20 år.

Saksgang / fremgangsmåte:

Personer i hjelpeapparatet, eller personen selv tar kontakt med Eigersund voksenopplærings-senter med forespørsel om logopedisk hjelp.

Kriterier og vilkår:

Sakkyndig tilråding på behov for logopedisk hjelp.

Pris for tjenesten:

Tjenesten er gratis.

Søknadsbehandling:

Dersom nødvendige opplysninger i form av rapporter og henvisning fra lege eller logoped foreligger, blir søknaden vanligvis behandlet innen ei uke. Tidspunkt for oppstart blir bestemt, og meddelt søker.

Krav til vedlegg:

Rapporter og henvisning som foreligger sendes Eigersund voksenopplæringssener.

Søknad sendes til:

Eigersund voksenopplæringssenter Maragropa 2, 4370 Egersund.

Klagemulighet:

Ved avslag på tilbud kan klage sendes til rektor ved Eigersund voksenopplæringssenter.

Gjeldende lov og regelverk:

Opplæringsloven § 4A-2

Ansvarlig for denne tjenestebeskrivelsen:

Steinar Jørstad - ( steinar.joerstad@online.no )
 

Opprettet 11. februar 2010 av Annbjoerg Elve Skofteland. Oppdatert 18. februar 2014