Målebrev

print.png email  .png
Grensepunkt blir påvist og om nødvendig avmerket i overensstemmelse med eksisterende målebrev.

Dersom det tidligere bare er holdt skylddelingsforretning på eiendommen, må det holdes kartforretning. Det samme gjelder som regel hvis målebrevet er fra før ca. 1980.

Kontaktinformasjon:

Miljøavdelingen, seksjon kart- og oppmåling.

Saksgang / fremgangsmåte:

Grensepåvisning rekvireres hos miljø- og driftsavdelingen, seksjon kart og oppmåling. Det er utarbeidet egen blankett som bør brukes.

Pris for tjenesten:

Det betales gebyr for tjenesten etter regulativ fastsatt av kommunestyret.

Klagemulighet:

I henhold til delingslovens § 1-6 kan grensepåvisning påklages til fylkesmannen.

Gjeldende lov og regelverk:

Lov av 23. juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av av grunneiendom (delingsloven).

Ansvarlig for denne tjenestebeskrivelsen:

Johnny Monsen - ( johnny.monsen@eigersund.kommune.no )

Opprettet 11. februar 2010 av Glenn Håkon Fardal.