Eigersund/Startsiden/Melding til brannvesenet om St. Hansbål

Melding til brannvesenet om St. Hansbål

print.png email  .png
St. Hansfeiring i Eigersund

Melding skal foreligge brannvesenet senest 3 dager før brenning, og må skje på en slik måte at det ikke er noen risiko for omgivelsene. Skjema finner du her.

 

Forutsetninger for tillatelse til bålbrenning:

  • Bålbrenningen må skje på en slik måte at det ikke er noen risiko for omgivelsene.
  • Vindretning og styrke må vurderes.
  • Fylte vannbøtter eller annet godkjent slokkemiddel skal være tilgjengelig under bålbrenningen
  • Arrangøren er ansvarlig for eventuelle skader som bålbrenningen måtte forårsake
  • Oppgjort ild skal ikke forlates før den er fullstendig slukket.
  • Brannvesenet kan nekte bålbrenningen hvis værforholdene eller annen grunn gjør det nødvendig
  • Tillatelsen omfatter ikke brenning av avfall, plast/plastdunker og lignende, men bare rent trevirke.
  • Tillatelse fra grunneier må innhentes i forkant av bål byggingen.
  • Området skal ryddes etter bålbrenning.

Skjema

Opprettet 6. desember 2012 Oppdatert 13. juni 2016