Metodisk boligsosialt arbeid - Eigersund kommune

Metodisk boligsosialt arbeid

print.png email  .png

Hustak på vinteren Hjemme skal du trives, det er jo der du skal bo. OOMT er en forkortelse for oppgaveorientert mestringstilnærming. Det er en av tilnærmingene Miljøterapiteamet bruker i forhold til arbeidet med rus og psykiske lidelser. Arbeidet er basert på samarbeid mellom veileder og deltaker. Det er en forutsetning at deltakeren er motivert for endring.

Vi vil sammen med deltaker kartlegge mestringsressurser, begrensninger og utfordringer i hverdagen. Målene skal defineres av deltaker. Det vil arbeides mot målene i en tidsbegrenset periode. Forskning viser at det oppnås best resultater når en arbeider intensivt i korte tidsperioder, det vil si opp mot 3 måneder. Ved behov kan en sette opp nye mål etter en kort pause, og igjen starte på en 3 måneders periode mot et nytt mål.

Målet er å gi en opplevelse av mestring. Mestring betyr at deltakeren skal lykkes i forhold til et mål. Det handler om trening, et skritt i riktig retning, og å få til alt mellom himmel og jord for å mestre hverdagen. Sammen ønsker vi å styrke bo- og livssituasjonen både for deltakeren selv og i forhold til nabolaget.

OOMT kan være til hjelp for alle mennesker som selv ønsker en endring, men som ikke helt vet hvordan de skal oppnå denne endringen. Metoden kan brukes både i sammen med enkeltpersoner og i grupper. Deltakeren er eksperten i sitt eget liv og har evne til å kunne, tro, ville, gjøre og lære.


hus.png Kontakt oss

Adresse

Damsgårdsgata 11
4370 Egersund

 

Rusteamet

 

  • E-post
  • Rus vakttelefon: 488 93 107 / 488 93 108  

 

Miljøterapiteamet

 

  • E-post
  • Vakt dag og kveld: 915 60 864.
  • Vakt dag: 474 88 217 – 915 60 864.
  • Miljøterapeut 1 - 400 34 177.

 

Fyrlyssenteret

 

  • Telefon: 51 46 70 00 / 916 27 468


Mestringsenheten

Johnny Sigurd Bilstad
Leder - 51 46 33 19

Psykisk Helseteam

Tone Kristin Bjerkreim
Miljøterapeut - 51 46 33 26

Anne Kari Liland Hansen
Miljøterapeut - 51 46 33 11

Hanne Ødegård Hovland
Faglig koordinator - 51 46 33 12

Janne Ivesdal
Miljøterapeut - 51 46 33 13

Anne Liv Kindem
B.vern pedagog/familieterapeut - 51 46 33 28

Astrid Veum Mydland
Miljøterapeut barn og unge - 51 46 33 23

Lise Wenche Pettersen
Interkommunal prosjekt - 48999458

Inger Anne Slettebø
Miljøterapeut barn og unge - 51 46 33 22

Inger Anne Slettebø
Miljøterapeut barn og unge - 51 46 33 22

Kari Snerthammer
Psyk. Sykepleier - 51 46 33 14

Rusteamet

Camilla Gomsrud
Miljøterapeut - 47977234

Anita Hetland
Miljøterapeut - 45872481

Anne Kristoffersen
Miljøterapeut 1 - 48893102

Alf Tore Sæstad
Miljøterapeut - 45637400

Helge Moi Sandvold
Treningskontakt - 45871350

Dag og kveld Vakttelefon 1
Vakthavende - 48 89 31 07

Fyrlyssenteret

Fyrlyssenteret Fyrlyssenteret
Tilbud til rusmisbrukere - 51 46 70 00

Dagmar K. Hestnes
Leder fyrlyssenteret - 51 46 70 00

Are Steffensen
Konsulent - 51 46 70 00

kommunevaapen.png Åpningstider
Utegruppen har åpningstid hver dag mellom 07:30 – 15:00.
filer.png Filer for nedlastning
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/doc.gif
25Kb