Miljøterapeut

print.png email  .png
Lagård ungdomsskole

Det er ledig 80% fast stilling som miljøterapeut ved Lagård ungdomsskole, Eigersund kommune fra 01.10.2017. Arkivsaksnummer 17/1640

Hovedarbeidsoppgaver

Oppfølging av elever med spesielle behov både i grupper og enkeltvis i tett samarbeid med lærere og foreldre.

Kvalifikasjoner

Fortrinnsvis vernepleier, annen relevant høyskole/universitetsutdanning kan også bli vurdert. Erfaring fra, eller kunnskap om, arbeid med barn/ungdom innen autismespekteret vil bli prioritert. Vi søker deg som trives i et hektisk skolemiljø der elevene står i sentrum. Du må kunne jobbe selvstendig samtidig som du må være god på samarbeid og kommunikasjon.

Du må være fleksibel og kunne stå i utfordrende situasjoner. Søkere som ikke har norsk som sitt morsmål, bes redegjøre for både skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Språknivå vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen.

Lønn

Lønn etter gjeldende tariff

Kontakt

Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor Merete Aadnøy på e-post eller telefon 51 49 60 21.

Merknader

Politiattest ikke eldre enn tre måneder må framlegges ved tilsetting.

Personer som i løpet av de tre siste årene har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy forekomst at tuberkulose må ved tilsetting i stillinger innen helse og omsorg, lærerstillinger eller andre stillinger knyttet til barneomsorg kunne fremlegge godkjent tuberkulinprøve som ikke er eldre enn tre måneder.

Attester og vitnemål tas med til et evt. intervju.

Søknadsfrist

25.08.2017

Arkivsaksnummer

17/1640

Opprettet 10. august 2017 av Sem Hadland.