Miljøterapeut

print.png email  .png
Elverhøy

Det er ledig 100% fast stilling som Miljøterapeut i  Eigersund kommune, p.t. interkommunalt bofellesskap, IBO fra 01.04.2018. Arkivsaksnummer 18/306

Hovedarbeidsoppgaver for stillingen

Faglig ansvar for beboerne.
Miljøarbeid i leilighetene som består av aktiviteter sammen med beboerne, husarbeid og matlaging.
Arbeidet innebærer også grensesetting og holdesituasjoner som blir brukt som skadeavvergende tiltak.  

Kvalifikasjoner for stillingen

  • 3 - årig høyskoleutdanning innen helsefag.
  • Det er ønskelig at søkere har etterutdannelse innen rus/psykiatri.
  • Det kreves god fysisk og psykisk helse i denne stillingen.
  • Den som ansettes må ha gode samarbeidsevner, være fleksibel og løsningsorientert.
  • Det er ønskelig med erfaring og kursing innen Durewall eller TMA.

Tilsetting forutsetter at det kan fremlegges politiattest av nyere dato.

Ut fra arbeidets art oppfordres menn til å søke.

Stillingen innbefatter turnusarbeid med lange vakter, opp til 12,5 timer.

Søkere som ikke har norsk som sitt morsmål, bes redegjøre for både skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Språknivå vil bli vektlagt i ansettelseprosessen.

Lønnsvilkår

Lønn etter regulativ + tillegg på kr. 20 000,- pr år for full stilling

Spørsmål om stillingen kan rettes til

 Randi Slettebø Bendiksen tlf:  51 49 63 01

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av hovedtariffavtaler, reglementer og lover.

Personer som i løpet av de tre siste årene har oppholdt seg i minste tre måneder i land med høy forekomst at tuberkulose må ved tilsetting i stillinger innen helse og omsorg, lærerstillinger eller andre stillinger knyttet til barneomsorg kunne fremlegge godkjent tuberkulinprøve som ikke er eldre enn tre måneder.

Attester og vitnemål tas med til et evt. intervju.

Søknadsfrist 

23.02.18

Arkivsaksnummer 

18/306

Opprettet 8. februar 2018 av May Rita Søyland.