Miljøterapeut

print.png email .png
Sommer og sol

Det er ledig 85% vikariat som Miljøterapeut ved  Mestringsenheten, Rusteam fra 01.05.2018 til 31.04.19, med mulighet for forlengelse. Stillingen inngår i Rusteamets personalgruppe, og er en turnusstilling, med arbeid hver 3. helg. Arkivsaksnummer 18/537

Hovedarbeidsoppgaver for stillingen

 • Daglig oppfølging av brukere tilknyttet Mestringsenheten/rusteamet.
 • Administrering og utlevering av medisiner.
 • Tett samarbeid med samarbeidsparter slik som fastlege, DPS, NAV, samt ulike behandlingsinstitusjoner og kommunale tjenesteytere.
 • Deltaker i samarbeids og ansvarsgruppemøter.
 • Medansvar for å følge opp brukere i forhold til nødvendig praktisk bistand i hjemmet.  Dette inkluderer også oppfølging av den enkeltes økonomi i forhold til økonomisk rådgivning og NAV samarbeid. Den som ansettes i stillingen har på lik linje som andre ansatte i Mestringsenheten ansvar til å ta initiativ til alle typer forhold som kan bedre og utvikle brukernes livskvalitet.

Miljøterapeut 1 i Rusteamet er teamleder og har faglig ansvar for klient og oppfølgingsprosedyrer i teamet.
Leder av Mestringsenheten er faglig og administrativt ansvarlig for driften inkl. personalansvarlig.

Kvalifikasjoner for stillingen

 • Den som ansettes, bør ha kompetanse innen rus og psykiatri.
 • 3-årig høyskoleutdanning innen helse- og/eller sosialfag.
 • Evne til å arbeide med relasjonsbygging.
 • Gode samarbeidsevner. Evne til å arbeide selvstendig.
 • Være vandt med å arbeide ute i feltet. Ha medisinkompetanse.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kommunens tre hovedfokusområder, "vennlig, kompetent og løsningsorientert" er områder som det legges vekt på i en ansettelsesprosess.
Den som tilsettes må ha fokus på dokumentasjon og kan bruke digitale verktøy. Eigersund kommune bruker Cosdoc som journalsystem.
Det må innehas førerkort for personbil.

Søkere som ikke har norsk som sitt morsmål, bes redegjøre for både skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Språknivå vil bli vektlagt i ansettelseprosessen.

Tilsetting forutsetter at det kan fremlegges politiattest av nyere dato.

Lønnsvilkår

Lønn etter avtale

Spørsmål om stillingen kan rettes til

 Leder av Mestringsenheten Johnny Bilstad tlf. 51 46 33 19/900 98 572

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av hovedtariffavtaler, reglementer og lover.

Personer som i løpet av de tre siste årene har oppholdt seg i minste tre måneder i land med høy forekomst at tuberkulose må ved tilsetting i stillinger innen helse og omsorg, lærerstillinger eller andre stillinger knyttet til barneomsorg kunne fremlegge godkjent tuberkulinprøve som ikke er eldre enn tre måneder.

Attester og vitnemål tas med til et evt. intervju.

Søknadsfrist 

23.03.18

Arkivsaksnummer 

18/537

Opprettet 8. mars 2018 av May Rita Søyland. Oppdatert 8. mars 2018