Eigersund/Startsiden/Nettverksmøte og energiseminar

Nettverksmøte og energiseminar

print.png email  .png
Egersund havn

Det inviteres til nettverksmøte og energiseminar angående energiforsyning til kaupanes og Eigerøy hvor en vil se på utfordringer og muligheter. Dette et samarbeid mellom Energy Innovation AS og Eigersund Næring og Havn KF, med støtte fra VRI Rogaland.

Arrangementet er støttet av VRI Rogaland og Energy Innovation AS og det er ingen avgift for å delta.

Et møte med hensikt å etablere en felles forståelse av utfordringer og muligheter som den aktuelle bransjen eller gruppen står overfor. Aktører med ulikt ståsted skal i samarbeid prøve å finne innovative løsninger til felles beste. Både bedrifter, forskningsmiljø og virkemiddelapparatet bør være representert. Tema for møtet er forankret i og bestemt av næringslivet. Nettverksmøter kan også brukes til mobilisering til økt bruk av virkemidler og til å bygge nettverk og klynger.

Målet er å oppnå en felles forståelse for den aktuelle næringens / det aktuelle områdets utfordringer. Identifisere og bli enige om mulige FoU-prosjekter eller andre tiltak som kan komme flere aktører i næringen til gode.

Påmelding

Påmelding innen 21. januar her.

Det er begrenset antall plasser, så meld dere gjerne på i god tid for å være sikker på plass!

Dere kan også melde på flere fra samme organisasjon (etter at dere har sendt inn den første påmeldingen, får dere spørsmål om dere ønsker å legge til flere). Dere kan gjerne videresende invitasjonen / programmet til andre dere mener dette er relevant for.

Tid og sted

Onsdag 24. januar 2018 på Grand Hotell Egersund

Program

Innledninger med mulighet for spørsmål etter hvert innlegg.

10.00 - 10.10: Velkommen v/ Ordfører i Eigersund kommune Odd Stangeland

10.10 - 10.15: Bakgrunn for seminaret (v/ daglig leder Energy Innovation AS, Frank Emil Moen)

10.15 - 10.25: Utvikling i Egersund Havn (v/ daglig leder i Eigersund Næring og Havn, Lars Kolnes)

10.25 - 10.45: Dalane Energi: Nåværende og forventet energibehov på Kaupanes / Eigerøy, og planer for forsyning av økt mengde el-energi på kort om lengre sikt (v/ driftsleder og nettplanlegger Aleksander Klungland)

10:50 - 11.10: Prima Protein: Utbyggingsplaner og energibehov (både el og varme), og planer/tanker om etablering av varmesentral (v/ daglig leder Fredrik Andersen og Operational and Technical Manager Steinar Aamodt)

11.15 - 11.30: Global Fish: Utbyggingsplaner og energibehov (v/ daglig leder Jan Otto Hoddevik og Technical Engineer Helge M. Langeland

11:35 - 11.50: Aker Solutions Egersund: Energiforsyning, framtidig energibehov (Operational and Technical Manager Audun Pedersen)

11.55 - 12.45: LUNSJ med mingling

12.45 - 13.10: IRIS / UiS: Energisystemer, utnyttelse av lokale energikilder / spillvarme / energieffektivisering (v/ Dr. Peter Breuhaus).

13.15 - 13.40: Jæren Fjernvarme og Tine Meierier: Fjernevarmeanlegg / distribusjon av energi gjennom integrerte energisystemer (v/ daglig leder Jæren Fjernvarme Birger Høyland og seniorkonsulent Tine Meierier Torbjørn Kvia)

13.45 - 13.55: PAUSE

14.00 - 14.20: Wenergy: Waste to Energy - Gasifisering v / Dr. Pasi Makkonen, Finland

14.25 - 14.35: ENOVA: Hvilke muligheter gir ENOVA for støtte både til enkeltbedrifter og på tvers av bedrifter gjennom fellesløsninger v/ Magni Fossbakken

14.35 - 15.00: Oppsummering / Spørsmål / Dialog

Opprettet 8. januar 2018 av Sem Hadland. Oppdatert 8. januar 2018