Personal og lønn

print.png email .png

Rådhuset i Egersund sentrum

Seksjon personalutvikling i Eigersund kommune arbeider med organisasjonsutvikling, og fungerer som en støtteenhet for ansatte og ledere, samt rådmannens ledergruppe når det er behov for hjelp, råd og veiledning innen personal- og organisasjonsrelaterte problemstillinger. Lønningskontoret inngår i seksjonen og består av 3 medarbeidere fordelt på 2 årsverk.

Seksjon personalutvikling har et godt samarbeid med fagforeningene i kommunen.

Seksjon personalutvikling har ansvar for følgende områder:

 • Arbeidsgiverstrategi
 • Rekruttering og ansettelser
 • Lønns og tariff-forhold
 • HMS
 • Kartlegging og oppfølging av sykefravær
 • Koordinering av arbeid knyttet til lærlingene i kommunen
 • Arbeidsmiljø
 • Rådgivning
 • Seniorpolitikk
 • Kurs og kompetanseutvikling
 • Retningslinjer og reglementer innenfor eget fagområder

Eigersund kommune har ekstern bedriftshelsetjeneste, Samko. Kontakten mellom ansatte og Samko skal gå via Seksjon personalutvikling.

Eigersund kommune er opptatt av at alle ansatte skal få bruke og videreutvikle sin kompetanse. Vi har stipendordninger for alle våre ansatte, samt en egen stipendordning for deg som er sykepleier - eller vernepleierstudent som ønsker å jobbe i kommunen hver 3.helg og i feriene.

Lønn

Avdelingens funksjon er å utbetale lønn til alle kommunens arbeidstakere. Lønningsavdelingen har kontor i rådhusets andre etasje. For tiden to medarbeidere.

Relaterte lenker


 


hus.png Kontakt oss

Kontaktinformasjon

Tlf: 51 46 80 15
E-post

Postadresse

Postboks 580
4379 Egersund

Besøksadresse

Rådhuset, 4 etg.
Bøckmans gate 2

Ansatte:

Kristina Arnø
Førstesekretær - 51 46 80 87

Kathrine Gravdal
Førstesekretær - 51 46 80 52

Morten Iversen
Personalrådgiver - 51 46 81 93

Ragnhild Langfeldt
Personalrådgiver - 51 46 80 16

Frode Tengs Lorentzen
Personalrådgiver - 51 46 80 26

Arnhild Ravnevann
konst. Kommunalsjef - 51 46 42 80

May Rita Søyland
Kontorfaglærling - 51 46 80 87

Eva Sirevåg Sæstad
Personalrådgiver - 51 46 80 20

Linda Drageland
Leder - 51 46 80 30

Elin Aase Hadland
Konsulent - 51 46 80 28

filer.png Filer for nedlastning
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
361Kb   2012-03-08
/images/icons/16x16/pdf.gif
150Kb   2013-02-20