Startsiden/Jobb/Ledige stillinger/Personlig assistent

Personlig assistent

print.png email  .png
Vår i naturen

Det er ledig 100 % fast stilling som personlig assistent i Eigersund kommune, Distrikt 2 fra 01.04.2018. arkivsaksnummer 18/322

Hovedarbeidsoppgaver for stillingen

På vegne av et barn på ett år, søkes det om personlig assistent i en 100 % stilling. Arbeidstid vil normalt være mandag – fredag 07:45 – 15:15, men en viss fleksibilitet må påregnes. 
Brukeren er en livsglad og sjarmerende gutt med mye godt humør og et stort tilsyns- og pleiebehov. Arbeidsoppgaver som inngår er bl.a. forberedelse av måltider basert på spesialdiett, rengjøring og sterilisering av utstyr, betjening av teknisk ernæringsutstyr, medisinering, trening iht. instruks fra fysioterapeut og ellers mer generelle oppgaver som inngår under pleie og omsorg for et barn på ett år. Arbeidsoppgaver vil naturligvis endres i takt med barnets utvikling.

Kvalifikasjoner for stillingen

Gode samarbeidsevner, utviser fleksibilitet, er læringsvillig og grundig og
kan vise til stabilitet i et arbeidsforhold.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Grunnet nedsatt immunforsvar og fare for komplikasjoner ved vanlige smittsomme sykdommer, må søker være vaksinert samt være villig til å ta sesongbaserte vaksiner som eksempelvis influensavaksinen.
Det vil bli gitt grundig opplæring innen alle aktuelle oppgaver. Aktuelle kurs innen relevante tema, samt videre opplæring fra nasjonale kompetansesentre er også en del av opplæringen.
Søkeren må opplyse om eventuelle allergier og ha førerkort klasse B samt snakke norsk.
Det er ønskelig med fagutdanning innen helse/omsorg, barn/ungdomsarbeid eller tilsvarende. Annen relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning.

Politiattest kreves.

Søkere som ikke har norsk som sitt morsmål, bes redegjøre for både skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Språknivå vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen.

Lønnsvilkår

Lønn i henhold til gjeldende tariff

Spørsmål om stillingen kan rettes til

 Lise Ravneberg tlf:  51 46 88 90

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av hovedtariffavtaler, reglementer og lover.

Personer som i løpet av de tre siste årene har oppholdt seg i minste tre måneder i land med høy forekomst at tuberkulose må ved tilsetting i stillinger innen helse og omsorg, lærerstillinger eller andre stillinger knyttet til barneomsorg kunne fremlegge godkjent tuberkulinprøve som ikke er eldre enn tre måneder.

Attester og vitnemål tas med til et evt. intervju.

Søknadsfrist 

21.02.18

Arkivsaksnummer 

18/322

Opprettet 8. februar 2018 av May Rita Søyland. Oppdatert 13. februar 2018