Startsiden»Jobb»Ledige stillinger»Prosjektleder ved Helse og omsorg, stab

Prosjektleder ved Helse og omsorg, stab

print.png email .png
Sol i skogen

Det er ledig 100% prosjekt stilling som Prosjektleder ved  Helse og omsorg. Arkivsaksnummer 17/614 

Hovedarbeidsoppgaver for stillingen

Eigersund kommune har mottatt økonomiske midler, via Gjensidigestiftelsen, relatert «Det store brannløftet». Det store brannløftet har øremerket midler til brannforebyggende tiltak. De tilførte midler har mål om å stimulere kommunen til å etablere/forsterke samarbeid, system og rutiner for å ivareta brannsikkerheten for risikoutsatte grupper. I den forbindelse ønsker kommunen å tilsette:
En 100 % stilling som prosjektleder for å øke brannsikkerheten for risikoutsatte grupper i kommunen. Prosjektet vil ha 1 års varighet. Stillingen vil organisatorisk tilhøre avdeling for helse og omsorg. Samtidig vil stillingen få faglig veiledning og oppfølging fra brannforebyggende avdeling.
I stillingen kan du være med å bidra til at Eigersund kommune kan etablere og videreutvikle bærekraftige system og rutiner for ivaretakelse av brannsikkerheten for risikoutsatte grupper i kommunen.

Hovedarbeidsoppgaver for stillingen

 • Kartlegge risikoutsatte grupper, vurdere brannrisiko for disse og planlegge nødvendige brannforebyggende tiltak. Arbeidet vil kreve samarbeid med ansatte i involverte avdelinger som helse og omsorg og teknisk avdeling.
 • Etablere rutiner og system samt implementere dem i eksisterende organisasjon, herunder
 • Koordinere og gjennomføre kompetansehevende tiltak for involverte ansatte
 • Samordne og utveksle informasjon mellom involverte tjenester
 • Planlegge for og gjennomføre informasjonstiltak til innbyggerne.
   

Ønskede kvalifikasjoner for stillingen

 • Høyere relevant utdanning fra høyskole eller universitet. Relevant erfaring kan kompensere for formell, etterspurt utdannelse.
 • Prosjekt og ledererfaring
 • Erfaring og interesse for brannforebyggende arbeid, gjerne i tilknytning til spesielt risikoutsatte grupper.
 • Kompetanse til gjennomføring av praktiske oppgaver som kartleggingsprosesser, risikovurderinger og prosjektplan.

Personlige egenskaper

 • Mål-, løsnings- og resultatorientert.
 • Har ferdigheter innen planlegging og prosjektledelse.
 • Initiativrik, har gode samarbeidsevner og kan også arbeide selvstendig.
 • Har stor arbeidskapasitet.
 • Personlige egenskaper vil vektlegges.

Det kreves gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.
Det vil bli krevd politiattest for stillingen.
Søkere som ikke har norsk som sitt morsmål, bes redegjøre for både skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Språknivå vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen.

Lønnsvilkår

Lønn etter avtale

Eigersund kommune kan tilby

 • Godt arbeidsmiljø
 • Delta i spennende utviklingsarbeid i et tverretatlig - og faglig miljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid.

Spørsmål om stillingen kan rettes til

 Ingeborg Havsø tlf: 51 46 80 79 / 991 68 405

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av hovedtariffavtaler, reglementer og lover.

Personer som i løpet av de tre siste årene har oppholdt seg i minste tre måneder i land med høy forekomst at tuberkulose må ved tilsetting i stillinger innen helse og omsorg, lærerstillinger eller andre stillinger knyttet til barneomsorg kunne fremlegge godkjent tuberkulinprøve som ikke er eldre enn tre måneder.

Attester og vitnemål tas med til et evt. intervju.

Søknadsfrist

31.03.2017

Arkivsaksnummer 

17/614

Opprettet 16. mars 2017 av May Rita Søyland. Oppdatert 16. mars 2017