Startsiden/Jobb/Ledige stillinger/Psykiatrisk sykepleier

Psykiatrisk sykepleier

print.png email  .png
Lundeåne bo- og servicesenter

Det er ledig 100% fast dagstilling som Psykiatrisk sykepleier ved  Lundeåne bo- og servicesenter, Bofellesskap 2 fra mars 2018. Stillingen innbefatter for tiden arbeid på dagtid (mandag-fredag) fra kl. 08.00-15.30. Dette kan bli endret.        

Lundeåne bo- og servicesenter har en flott beliggenhet sentralt i Egersund sentrum.  Senteret består av 18 serviceleiligheter samt 21 leiligheter fordelt på 3 bofellesskap.  Det er eget personell tilknyttet senteret som yter helse og omsorgstjenester til beboerne.  Tjenestene som ytes er hjemmesykepleie. 

Hovedarbeidsoppgaver for stillingen

 Stillingen er i hovedsak tilknyttet bofellesskap 2, et bofellesskap for personer med psykiske lidelser.  Arbeidsoppgavene innbefatter miljøarbeid/veiledning, samt sykepleiefaglig oppfølging av beboerne i alle dagliglivets aktiviteter.  Ansvar for å utarbeide/følge opp tiltaksplaner samt faglig veiledning av øvrig personal er tillagt stillingen. 

Videre innbefatter stillingen ansvar for videreutvikling av rutiner/systemer som sikrer god kvalitet på tjenestene, i samarbeid med øvrige sykepleiere på senteret. Sykepleiefaglige oppgaver/annen bistand til øvrige beboere ved senteret må påberegnes.

Kvalifikasjoner for stillingen

Sykepleier med videreutdanning i psykiatri.  Erfaring med og interesse for arbeid med personer med psykiske lidelser i alle aldre.

Vi søker deg som

  • er glad i å jobbe med mennesker
  • har evne til å jobbe selvstendig og i team
  • er en lagspiller med samarbeidsevne/vilje
  • arbeider målrettet og strukturert
  • er fleksibel og løsningsorientert
  • har gode kommunikasjonsferdigheter. Det stilles krav til norsk kunnskaper

Tilsetting i stillingen forutsetter at det kan fremlegges politiattest av nyere dato.

Søkere som ikke har norsk som sitt morsmål, bes redegjøre for både skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Språknivå vil bli vektlagt i ansettelseprosessen.

Lønnsvilkår

Lønn etter avtale

Spørsmål om stillingen kan rettes til

Arnhild Ravnevann tlf. 51 46 42 80/47456905

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av hovedtariffavtaler, reglementer og lover.

Personer som i løpet av de tre siste årene har oppholdt seg i minste tre måneder i land med høy forekomst at tuberkulose må ved tilsetting i stillinger innen helse og omsorg, lærerstillinger eller andre stillinger knyttet til barneomsorg kunne fremlegge godkjent tuberkulinprøve som ikke er eldre enn tre måneder.

Attester og vitnemål tas med til et evt. intervju.

Søknadsfrist 

26.01.2018

Arkivsaksnummer

18/106

 

Opprettet 11. januar 2018 av May Rita Søyland.