Rektor

print.png email .png
Grøne Bråden skole

Det er ledig 100% fast stilling som rektor ved Grøne Bråden skole, Eigersund kommune fra 01.08.2017. Saksnummer 17/520

Ønsker du å lede engasjerte og dyktige både medarbeidere og elever ved Grøne Bråden skole?

Grøne Bråden skole er en 1 – 7 skole med ca 320 elever fordelt på 14 klasser. Skolen har også en forsterket avdeling for elever med behov for særskilt tilrettelagt undervisning. 16 – 18 elever er tilknyttet denne avdelingen.

Det er ca 60 årsverk ved skolen, fordelt på lærere, miljøterapeuter og assistenter.

For mer informasjon om skolen se http://grone-braaden.eigersundskolen.no

Eigersund kommune har som mål er at alle elever i Eigersundskolen skal oppleve trivsel og mestring og lære og utvikle seg best mulig ut fra sitt potensiale.

Dette får vi til ved å satse på

 • Tidlig innsats
 • Ledelse på alle nivå
 • Grunnleggende ferdigheter og vurdering for læring
 • Læringsmiljø på ungdomstrinnet

Hovedarbeidsoppgaver for stillingen

Rektor leder den faglige utviklingsprosessen, samt har personal og økonomiansvar for skolens drift.
Skolens lederteam består av rektor, undervisningsinspektør leder forsterket avdeling og leder sfo.

I oppstartfasen er det mulighet for veiledning.

Kvalifikasjoner for stillingen:

 • Godkjent pedagogisk utdanning 
 • Undervisningspraksis
 • Det er ønskelig med tilleggsutdanning innen ledelse og/eller ledererfaring fra skoleverket
 • Kompetanse på endringsledelse og kulturbygging
 • God kjennskap til lov og avtaleverk
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. det vil si at vi sker deg som er en god motivator og

Personalleder, som kan inspirere og bidra til arbeidsglede og godt lagarbeid. Du må være fleksibel, strukturert og ha god arbeidskapasitet.
Søkere som ikke har norsk som sitt morsmål, bes redegjøre for både skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Språknivå vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen.

Lønnsvilkår

 Etter lokal tariff

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Kommunalsjef kultur og oppvekst Eivind Galtvik tlf: 51 46 80 14,

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av hovedtariffavtaler, reglementer og lover.

Politiattest ikke eldre enn tre måneder må framlegges ved tilsetting.

Personer som i løpet av de tre siste årene har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy forekomst at tuberkulose må ved tilsetting i stillinger innen helse og omsorg, lærerstillinger eller andre stillinger knyttet til barneomsorg kunne fremlegge godkjent tuberkulinprøve som ikke er eldre enn tre måneder.

Attester og vitnemål tas med til et evt. intervju.

Søknadsfrist

24.03.2017

Arkivsaksnummer

17/520

 

Opprettet 9. mars 2017 av May Rita Søyland. Oppdatert 9. mars 2017