Ledig stilling:

Rektor

print.png email .png
Bilde fra Eigerøy skole i Eigersund

Har du lyst å lede Eigerøy skole? - Eigersund kommune har vedtattt å bygge ny skole til 370 elever. Vi søker etter en rektor som vil lede skolen gjennom byggeperioden og deretter inn i nye og spennende lokaler med mange muligheter for å utvikle skolen videre. Fra 01.08.2018 er det ledig 100% fast stilling som rektor ved  Eigerøy skole, Eigersund kommune.

Eigerøy skole er i dag en 1 – 7 skole med ca 260 elever. Elevtallet er økende.

Skolen ligger i et utbyggingsområde og planlagt oppstart av byggearbeidet på ny skole er høsten 2018.

For mer informasjon om skolen vises til http://eigeroy.eigersundskolen.no/

Hovedarbeidsoppgaver for stillingen

 • øverste leder av skolen med fag- personal- og økonomiansvar
 • sette elevenes faglige og sosiale utvikling i sentrum
 • lede og motivere til faglig og pedagogisk utviklingsarbeid
 • være sentral i arbeidet med å fullføre bygging og innflytting i nye Eigerøy skole
 • utøve god personal- og økonomiledelse
 • sørge for at skolen drives i samsvar med skolepolitiske planer/retningslinjer.

Kvalifikasjoner for stillingen

 • godkjent pedagogisk utdanning for undervisning i grunnskolen
 • erfaring fra undervisning
 • ønskelig med tilleggsutdanning innen skoleledelse og/eller erfaring innen skoleledelse

I tillegg søker vi en rektor som

 • er målrettet og har erfaring fra utviklingsarbeid
 • setter elevenes læring og trivsel i sentrum
 • har evne til å motivere og engasjere
 • er en tydelig leder
 • samarbeider godt med både ansatte, elever, foreldre og andre

Søkere som ikke har norsk som sitt morsmål, bes redegjøre for både skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Språknivå vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen.

Lønnsvilkår

Etter avtale

Spørsmål om stillingen kan rettes til

Kommunalsjef Eivind Galtvik tlf: 51 46 80 14

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av hovedtariffavtaler, reglementer og lover.

Politiattest ikke eldre enn tre måneder må kunne framlegges ved tilsetting.

Personer som i løpet av de tre siste årene har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy forekomst at tuberkulose må ved tilsetting i stillinger innen helse og omsorg, lærerstillinger eller andre stillinger knyttet til barneomsorg kunne fremlegge godkjent tuberkulinprøve som ikke er eldre enn tre måneder.

Attester og vitnemål tas med til et evt. intervju.

Søknadsfrist 

04.02.18

Arkivsaksnummer 

18/40

Opprettet 11. januar 2018 av May Rita Søyland. Oppdatert 16. januar 2018