Startsiden/Eigersund/Skjema A-Å/Skjema og dokumenter

Skjema og dokumenter


Søknadssenter

I søknadsenteret finner du aktuelle digitale skjemaer. Nye digitale skjemaer blir lagt ut fortløpende. De ulike skjemaene er bygd opp med en trinn for trinn gjennomgang av de felter du må fylle ut for å kunne søke.

Følgende søknader finnes i søknadssenteret

  • Barnehage - søknad om ny plass
  • Bestilling av naboliste og situasjonskart
  • Kulturskolen - søknad om plass
  • SFO - ny søknad, søknad om endring og oppsigelse
  • Søknad om sommerjobb
  • Søknad på lærerstilling
  • Søknad på stilling
  • Søknad om kulturmidler

Søknadssenteret finner du her

 

Interne skjema

Barnevern

Mer informasjon om barnevernet finner du her.

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
153Kb   2016-10-05
/images/icons/16x16/pdf.gif
60Kb   2015-10-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
253Kb   2010-04-09
/images/icons/16x16/doc.gif
46Kb   2010-04-09
/images/icons/16x16/doc.gif
33Kb   2012-01-25

 


Bo- og servicesentre

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
36Kb   2016-04-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
201Kb   2016-02-29

 


Brann og redning

Informasjon om brann og redning finner du her.

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/doc.gif
56Kb   2010-02-04
/images/icons/16x16/doc.gif
56Kb   2010-02-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
23Kb   2010-04-09

 


Byggesak

Som en følge av ny plan- og bygningslov med forskrifter, er det også utarbeidet nye søknadsskjema. Disse er gratis tilgjengelig via hjemmesiden til statens bygningstekniske etat.

 


Egersundshallen

Mer informasjon om Egersundshallen finner du her.

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/doc.gif
32Kb   2017-06-27

 


Helse og omsorg

 


Kulturformidling

Mer om kulturformidlingen og kulturkontoret her.

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
25Kb   2015-06-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
26Kb   2017-05-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
25Kb   2015-06-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
27Kb   2017-05-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
687Kb   2015-06-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
62Kb   2017-05-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
63Kb   2017-05-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
81Kb   2017-05-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
27Kb   2017-05-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
121Kb   2017-05-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
27Kb   2017-05-02

 


Kulturskolen

Kulturskolen kan du lese mer om her.


Landbruk

Her finner du mer om næring landbruk.

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
183Kb   2013-09-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2010-04-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2010-04-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
133Kb   2010-04-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
217Kb   2010-04-12

 


Natur og friluftsliv

Her finner du mer informasjon om natur og friluftsliv.

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2010-08-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2011-06-16
/images/icons/16x16/pdf.gif
122Kb   2010-08-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
704Kb   2010-02-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
218Kb   2010-02-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
208Kb   2010-02-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
273Kb   2010-06-24
/images/icons/16x16/pdf.gif
129Kb   2010-06-24
/images/icons/16x16/pdf.gif
267Kb   2010-02-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
441Kb   2010-02-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2010-02-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
439Kb   2010-06-24

 


Oppmåling

Mer informasjon om oppmåling her.

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
61Kb   2010-04-09
/images/icons/16x16/pdf.gif
699Kb   2017-09-21
/images/icons/16x16/pdf.gif
241Kb   2018-01-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
997Kb   2010-08-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
651Kb   2011-05-20
/images/icons/16x16/pdf.gif
73Kb   2010-11-29

 


Politisk sekretariat

Her finner du mer informasjon om politisk sekretariat.

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
15Kb   2010-04-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
14Kb   2011-11-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
7Kb   2016-02-04
/images/icons/16x16/pdf.gif
555Kb   2017-01-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
462Kb   2017-01-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
486Kb   2017-01-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
458Kb   2017-01-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
463Kb   2017-01-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
468Kb   2017-01-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
49Kb   2018-01-23
/images/icons/16x16/pdf.gif
20Kb   2010-04-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
60Kb   2015-10-19

 


PP-Tjenesten

Her finner du mer informasjon om PP-tjenesten.

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
54Kb  
/images/icons/16x16/doc.gif
39Kb  
/images/icons/16x16/doc.gif
51Kb  
/images/icons/16x16/doc.gif
33Kb  
/images/icons/16x16/odt.gif
25Kb  
/images/icons/16x16/doc.gif
32Kb  
/images/icons/16x16/odt.gif
27Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
270Kb  
/images/icons/16x16/doc.gif
31Kb  
/images/icons/16x16/odt.gif
25Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
83Kb  
/images/icons/16x16/doc.gif
40Kb  
/images/icons/16x16/odt.gif
28Kb  
/images/icons/16x16/ppt.gif
642Kb  
/images/icons/16x16/doc.gif
162Kb  

 


Skjenkebevilling

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
92Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
68Kb  
/images/icons/16x16/doc.gif
90Kb  
/images/icons/16x16/doc.gif
111Kb  
/images/icons/16x16/doc.gif
133Kb  

Skolekontoret

Mer informasjon om skolekontoret finner du her.

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2017-12-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
13M   2018-02-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
39Kb   2011-04-13
/images/icons/16x16/doc.gif
46Kb   2018-01-09

 


Støttekontakt og avlastning

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/doc.gif
38Kb   2010-08-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
13Kb   2010-08-18
/images/icons/16x16/doc.gif
38Kb   2010-08-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
15Kb   2010-08-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
31Kb   2010-08-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
26Kb   2010-08-18
/images/icons/16x16/doc.gif
30Kb   2010-08-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
16Kb   2010-08-18
/images/icons/16x16/doc.gif
44Kb   2015-11-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
23Kb   2015-11-30
/images/icons/16x16/doc.gif
44Kb   2017-12-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
17Kb   2015-11-30
/images/icons/16x16/doc.gif
49Kb   2010-08-18
/images/icons/16x16/doc.gif
49Kb   2010-08-18

 


Vann og avløp

Informasjon om Vann og avløp finner du her.

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
61Kb   2014-11-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
65Kb   2014-03-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
143Kb   2015-10-19

 


Voksenopplæring

Informasjon om Egersund voksenopplæringssenter finner du her.

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/doc.gif
77Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
30Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
71Kb  

Opprettet 4. februar 2010 Oppdatert 27. juni 2017