Styrer

print.png email  .png
Elverhøy. Foto: Fotografen AS

Det er ledig 60% fast stilling som styrer ved  Tusenbeinet Åpen barnehage, Eigersund kommune fra 01.01.2018. arkivsaksnummer 17/2291. 

Tusenbeinet barnehage er et tilbud til barn mellom 0 og 6 år. Barna kommer i barnehagen sammen med en omsorgsperson. Dette er et møtested både for barn og voksne der lek, læring og sosialt fellesskap står i sentrum. Barnehagen følger skoleåret og har åpent mandag – tirsdag – onsdag mellom kl. 09.00 og kl. 14.00.

Hovedarbeidsoppgaver for stillingen

 Styrer har ansvaret for den daglige driften av barnehagen. Det innebærer ansvar for personalet, økonomi og den daglig drift av barnehagen.
I tillegg deltar styrer i det daglige arbeidet på avdeling sammen med barnehagelærer.

Kvalifikasjoner for stillingen

Barnehagelærer eller annen høyskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.
Utdanning innen ledelse er ønskelig.

Vi søker en person som samarbeider godt både med voksne og barn, og som kan arbeide selvstendig og målrettet.

Søkere som ikke har norsk som sitt morsmål, bes redegjøre for både skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Språknivå vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen.

Lønnsvilkår

Lønn etter lokal tariff

Spørsmål om stillingen kan rettes til

Karina Leidland, fagsjef barnehage,tlf: 51 46 82 43

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av hovedtariffavtaler, reglementer og lover.

Politiattest ikke eldre enn tre måneder må kunne framlegges ved tilsetting.

Personer som i løpet av de tre siste årene har oppholdt seg i minste tre måneder i land med høy forekomst at tuberkulose må ved tilsetting i stillinger innen helse og omsorg, lærerstillinger eller andre stillinger knyttet til barneomsorg kunne fremlegge godkjent tuberkulinprøve som ikke er eldre enn tre måneder.

Attester og vitnemål tas med til et evt. intervju.

Søknadsfrist 

01.12.17

Arkivsaksnummer 

17/2291

Opprettet 16. november 2017 av May Rita Søyland.