Startsiden/Jobb/Ledige stillinger/Sykepleier / Vernepleier

Sykepleier / Vernepleier

print.png email  .png
Blå himmel over Eigersund

Det er ledig 50% fast stilling som sykepleier/vernepleier med arbeid på kveld samt hver 3. helg. Stillingen er p.t. primært tilknyttet Mosbekk et bofellesskap i hovedsak for personer med psykiatriske lidelser som har behov for bistand/botrening i en periode av kortere eller lengre varighet. Stillingen er ledig fra dags dato. Arkivsaksnummer 17/1778.

Lundeåne bo- og servicesenter har en flott beliggenhet sentralt i Egersund sentrum. Og består av 18 omsorgsboliger samt 21 leiligheter tilknyttet 3 ulike bofellesskap.  Det er eget personell tilknyttet senteret som yter helse- og omsorgstjenester til beboerne etter behovsvurdering.  Tjenestene som ytes er hjemmebasert omsorg.

Hovedarbeidsoppgaver

Sykepleiefaglig oppfølging, samt miljørettede tiltak, samtale og veiledning til beboere i alle aldre.  Sykepleiefaglige oppgaver/annen bistand til øvrige beboere ved senteret må påregnes.

Kvalifikasjoner

Autorisert sykepleier/vernepleier.

Vi søker deg som:

  • er glad i å jobbe med mennesker
  • har evne til å jobbe selvstendig og i team
  • er en lagspiller med samarbeidsevne/vilje
  • arbeider målrettet og strukturert
  • er fleksibel og løsningsorientert
  • har gode kommunikasjonsferdigheter.  Det stilles krav til norsk kunnskaper.

Ansettelse forutsetter at det kan fremlegges politiattest av nyere dato

Søkere som ikke har norsk som sitt morsmål, bes redegjøre for både skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Språknivå vil bli vektlagt i ansettelseprosessen.

Lønn

Lønn etter avtale

Kontakt

Spørsmål om stillingen kan rettes til Arnhild Ravnevann tlf: 51 46 42 80 / 474 56 905 eller e-post: arnhild.ravnevann@eigersund.kommune.no

Merknader

Personer som i løpet av de tre siste årene har oppholdt seg i minste tre måneder i land med høy forekomst at tuberkulose må ved tilsetting i stillinger innen helse og omsorg, lærerstillinger eller andre stillinger knyttet til barneomsorg kunne fremlegge godkjent tuberkulinprøve som ikke er eldre enn tre måneder.

Søknadsfrist

Åpen

Arkivsaksnummer

17/1778.

Opprettet 8. september 2017 av Sem Hadland. Oppdatert 11. oktober 2017