Sykepleier

print.png email  .png
2 vest rehabilitering, bronsefigur på utsiden Det er ledig 18,1% fast stilling som Sykepleier ved Korttidsavdelingen 2 vest, fra cirka 1. oktober. Arkivsaksnummer 2017/372.

Hovedarbeidsoppgaver

Korttidsavdelingen 2 vest er Eigersund Kommunes korttids- og rehabiliteringsavdeling. Vi tar imot utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten og har tilbud om lindrende behandling. Videre har vi tilbud om kommunal øyeblikkelig hjelp-plasser for innbyggere fra Eigersund og Sokndal kommune.

Vi har nå ledig en helgebasert stilling for sykepleier. Det er mulighet for ekstravakter i avdelingen.

Hovedarbeidsoppgaver

  • Sykepleiefaglig oversikt og ansvar i avdelingen.
  • Oppfølging av pasienter på ulike typer korttidsopphold; Stell og pleie, observasjon og behandling.
  • Tverrfaglig samarbeid med bl.a. lege, ergoterapeut, fysioterapeut, hjelpepleier.
  • Dokumentasjon i elektronisk pasientjournal.
  • Legemiddelhåndtering.

Kvalifikasjoner

For denne stillingen er det et krav å ha autorisasjon som sykepleier.

Vi søker engasjerte personer med interesse for fagfeltet. Personer som kan jobbe selvstendig og ta ansvar, takle et tidvis høyt arbeidstempo og kunne håndtere akutte situasjoner.

Du må være positiv og samarbeidsvillig og behandle pasienter, pårørende og medarbeidere på en respektfull måte. Kommunens visjon er «Sammen for alle», og våre verdier kompetent, løsningsorientert og vennlig må søker kunne arbeide etter.

Søkere som ikke har norsk som sitt morsmål, bes redegjøre for både skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Språknivå vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen. Politiattest vil bli krevd.

Lønn

Sykepleier

Eigersund kommune tilbyr

  • Avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtale)
  • En spennende og variert jobb i et godt arbeidsmiljø

Kontakt

Spørsmål om stillingen kan rettes til Wenche Høghaug på e-post eller telefon 51 46 88 51.

Merknader

Personer som i løpet av de tre siste årene har oppholdt seg i minste tre måneder i land med høy forekomst at tuberkulose må ved tilsetting i stillinger innen helse og omsorg, lærerstillinger eller andre stillinger knyttet til barneomsorg kunne fremlegge godkjent tuberkulinprøve som ikke er eldre enn tre måneder.

Attester og vitnemål tas med til et evt. intervju.

Søknadsfrist

25.08.2017

Arkivsaksnummer

17/372.

Opprettet 9. august 2017 av Sem Hadland.