Eigersund/Startsiden/Telefonhenvendelser til fastlege og legevakt

Telefonhenvendelser til fastlege og legevakt

print.png email  .png
Legevakten på Lagård

Legevaktsentralen i Hå tar imot telefonhenvendelser fra innbyggere i Eigersund på dagtid, og telefonhenvendelser fra innbyggere i alle Dalanekommunene på kveld, natt og helg.

Når ringer man fastlegen

Dersom man ønsker kontakt med lege i tidsrommet 08.00 til 16.00, skal man alltid ringe til sin fastlege. Fastlegen tar også imot pasienter med «akutte» oppståtte, eller forverring av kjente sykdommer. Dersom fastlegen ikke er tilgjengelig, skal han eller hun opplyse hvem som er vedkommende sin vikar. Man skal deretter kontakte vikaren. Fastlegene har innrettet sin praksis slik at de kan være vikarer for hverandre ved forfall.

Når ringer man legevaktsentralen

Dersom man ikke har fastlege, eller er turist i Eigersund kommune, kan man som tidligere ta kontakt med legevaktsentralen for å få opplyst hvem som er «daglegevakt» pågjeldende dag.

Dersom man i tidsrommet 16:00 til 08:00 har behov for legevakt, ringer man til legevaktsentralen.

Legevakten kveld, natt og helg tilbyr først og fremst hjelp ved akutte skader, sykdommer og kriser. Kroniske sykdommer behandles bare når det er en akutt forverring.

  • Telefonnummer til legevaktsentralen, er som tidligere: 51 49 43 43
  • Ved livstruende sykdom/skade, ring 113

Opprettet 30. oktober 2014 av Sem Hadland. Oppdatert 30. oktober 2014