Startsiden/Eigersund/Tjenester A-Å/Transporttjeneste for funksjonshemmede

Transporttjeneste for funksjonshemmede

print.png email  .png

Transporttjeneste-ordningen (kalt TT-ordningen) tilbys personer som av medisinske årsaker er så forflytningshemmet at han eller hun ikke er i stand til å benytte kollektiv transport.

TT-ordningen skal ikke kompensere for et mangelfullt busstilbud eller lang avstand til bussholdeplass. Rogaland fylkeskommune har ansvaret for TT-ordningen i Rogaland. Informasjon om ordningen, og eget søknadskjema finnes på Rogaland fylkeskommune sine nettsider.

Ansvarlig for tjenesten

Anne Brit W.Tengesdal

Opprettet 11. august 2010 av Sem Hadland. Oppdatert 6. august 2015