Startsiden»Jobb»Ledige stillinger»Undervisningsinspektør

Undervisningsinspektør

print.png email .png
Barn og elever på Husabø skole

Vil du være med å bidra til å nå Husabø skole sin visjon?  Det er ledig 100% fast stilling som undervisningsinspektør ved  Husabø skole, Eigersund kommune fra 01.08.2017. Arkivsaksnummer 17/596.

Husabø skole styrker ledelsesleddet slik at det blir to undervisningsinspektører. Fra høsten 2017 vil skolens lederteam bestå av rektor, to inspektører og leder for SFO.
Vi søker etter deg som vil være med å bidra til utvikling ved Husabø skole.
Administrasjonsressursen fordeles mellom rektor og de to inspektørene, derfor vil en del av stillingen være knyttet til undervisning.

Husabø skole er en 1 – 7 skole med rundt 380 elever og ca 46 årsverk.
For mer informasjon om skolen vises til http://husabo.eigersundskolen.no

Oppgavefordeling vil skje etter tilsetting, men arbeidsoppgaver for stillingen vil kunne være

 • Ulike oppgaver knyttet til fravær og vikarer
 • Timeplanlegging
 • Oppfølging av og støtte til personalet
 • Faglig og pedagogisk utviklingsarbeid
 • Sosialpedagogisk og spesialpedagogisk oppfølging av arbeid med enkeltelever og klasser
 • Undervisning

Kvalifikasjoner for stillingen

 • Godkjent lærerutdanning for undervisning på barneskole
 • Undervisningspraksis og fortsatt ønske om å undervise
 • videreutdanning innen ledelse og/eller erfaring innen ledelse er ønskelig
 • Vi legger vekt på personlig egnethet og vi ønsker å styrke lederteamet med en person som er en god motivator og lagspiller, er strukturert, målrettet og fleksibel

Søkere som ikke har norsk som sitt morsmål, bes redegjøre for både skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Språknivå vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen.

Lønnsvilkår

lønn etter lokal tariff

Spørsmål om stillingen kan rettes til

Rektor Svein Ivar Midbrød tlf: 51 46 10 41

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av hovedtariffavtaler, reglementer og lover.
Politiattest ikke eldre enn tre måneder må framlegges ved tilsetting.
Personer som i løpet av de tre siste årene har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy forekomst at tuberkulose må ved tilsetting i stillinger innen helse og omsorg, lærerstillinger eller andre stillinger knyttet til barneomsorg kunne fremlegge godkjent tuberkulinprøve som ikke er eldre enn tre måneder.

Attester og vitnemål tas med til et evt. intervju.

Søknadsfrist

31.03.2017

Arkivsaksnummer 

17/596

Opprettet 16. mars 2017 av May Rita Søyland. Oppdatert 16. mars 2017