Startsiden/Jobb/Ledige stillinger/Undervisningsstillinger

Undervisningsstillinger

print.png email .png
Vår i naturen

Vil du være med å utvikle Eigersundskolen videre? Fra 01.08.2018  er det ledig faste og midlertidige undervisningsstillinger ved  grunnskolene i  Eigersund kommune. De midlertidige stillingene har ulik varighet fra noen få måneder opp til et år. Arkivsaksnummer 18/6. 

Eigersund kommune har som mål at alle elever i Eigersundskolen skal oppleve mestring og lære og utvikle seg best mulig ut fra sitt potensiale.

Eigersund kommune har fem barneskoler, en kombinert barne- og ungdomsskole og to ungdomsskoler.

For mer informasjon om grunnskolene i Eigersund se kommunens hjemmeside; www.eigersund.kommune.no

Hovedarbeidsoppgaver for stillingene

 • Undervisning i barneskole, ungdomsskole og forsterket avdeling.
 • Prioriter gjerne hvilke skoler du ønsker å jobbe ved
 • De fleste stillingene vil innebære kontaktlæreransvar

Kvalifikasjoner for stillingene

 •  Godkjent pedagogisk utdanning for undervisning i grunnskolenn
 •  I barneskolen ønskes fortrinnsvis grunnskolelærer 1. – 7. trinn
 •  På ungdomstrinnet er det spesielt behov for lærere med norsk og/eller tysk i fagkretsen
 •  I tillegg trenger vi kompetanse innen spesialpedagogikk og ikt

Vi søker deg som

 • setter elevenes faglige og sosiale utvikling i sentrum
 • er en god  klasseleder
 • kan ta kontaktlæreransvar
 • har gode samarbeidsevner
 • bidrar til et godt arbeidsmiljø

Søkere som ikke har norsk som sitt morsmål, bes redegjøre for både skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Språknivå vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen.

Lønnsvilkår

Lønn etter gjeldende tariff

Spørsmål om stillingen kan rettes til

Personalrådgiver Eva Sirevåg tlf:  51 46 80 20

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av hovedtariffavtaler, reglementer og lover.

Politiattest ikke eldre enn tre måneder må kunne framlegges ved tilsetting.

Personer som i løpet av de tre siste årene har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy forekomst at tuberkulose, må ved tilsetting i stillinger innen helse og omsorg, lærerstillinger eller andre stillinger knyttet til barneomsorg kunne fremlegge godkjent tuberkulinprøve som ikke er eldre enn tre måneder.

Attester og vitnemål tas med til et evt. intervju.

Søknadsfrist 

04.02.18

Arkivskasnummer 

18/6

Opprettet 11. januar 2018 av May Rita Søyland. Oppdatert 16. januar 2018