Startsiden/Eigersund/Tjenester A-Å/Ungdomshelsetjeneste

Ungdomshelsetjeneste

print.png email  .png
Helsestasjonen tilbyr ungdom:

- Samtale med helsesøster, jordmor og lege
- Prevensjonsveiledning og prevensjon
- Underlivsundersøkelse
- Prøver på kjønnssykdommer
- Graviditetstest
- Kjøp av "angrepillen"

Kontaktinformasjon:

Sentrum helsestasjon

Telefon: 51 46 81 50
Faks: 51 46 81 49
 

Ungdomshelsetjeneste
Telefon: 51 46 58 13
Epost: hfu@eigersund.kommune.no

Målgruppe:

Helsestasjon for ungdom er et lavterskeltilbud for alle ungdommer i Dalanekommunene mellom 14 og 20 år. Det er ikke krav om timebestilling. Fast kontortid hver tirsdag 14-17.

Saksgang / fremgangsmåte:

Se beskrivelser på våre presentasjonssider.

Pris for tjenesten:

Helsestasjonstilbudene er gratis.

Gjeldende lov og regelverk:

Helsestasjonens virkeområder reguleres av ”Lov om helsetjenesten i kommunene” av 19.11.82 med endringer av 14.4.2000, § 1-3. pkt. 1. Det er utarbeidet egne forskrifter for helsestasjonstjenesten.

Helsestasjonstjenestene er også underlagt Helsepersonelloven, Pasientrettighetsloven, Lov om miljørettet helsevern og Smittevernloven.

Opprettet 18. februar 2010 av Annbjoerg Elve Skofteland. Oppdatert 10. januar 2011