Vann og avløp

Vann og avløp i StrandgataHer finner du informasjon om Seksjon vann og avløp i Eigersund kommune. Hovedoppgavene våre er å levere hygienisk drikkevann til private husholdninger og næringsvirksomheter og å oppfylle drikkevannsforskriftens krav. Videre skal en ta hånd om avløpsvannet på en betryggende måte slik at en forurenser minst mulig og oppfyller myndighetenes krav. Seksjonen driver også rehabiliterings- og nyanleggsprosjekter.

Arbeid i Prestegårdsveien

Fremdrift i Prestegårdsveien

Seksjon vann og avløp har kommet til parken ved idrettsanlegget på Husabø med utskifting av gammelt ledningsnett. En regner med å være ferdig med alt ledningsnett i Prestegårdsveien om cirka to uker og vil da fortsette i Bjergstedveien og Øvre Prestegårdsvei. Prestegårdsveien vil være stengt mens veien ferdigstilles.

Vannmåler

Avlesning av vannmålere

For å effektivisere innsamling av vannmåleravlesninger tar kommunen nå i bruk SMS-varsling. Varsel vil bli sendt på SMS til din mobiltelefon i de tilfeller der hvor vi har registrert  nummer eller ved at abonnenten har registrert deg i det offentlige registeret.

Vanning av hage

Forbud mot hagevanning med slange

Grunnet høyt forbruk fra Egersund vannverk er det generelt forbud mot hagevanning med slange i Egersund. Ved fortsatt høyt forbruk vil vi ikke klare å produsere mer enn forbruket, og de høytliggende abonnenter vil miste vannet.

Rennende vannkran

Misfarget eller brunt vann i kranen?

Hos de fleste vannverk i Norge kan abonnenter til tider oppleve å få brunt eller misfarget vann i kranene. Vannet er allikevel bakteriologisk trygt men selvsagt ikke spesielt “brukervennlig”.

Sol i skogen

Kommunaltekniske anlegg som overtas av kommunen

Eigersund kommune har utarbeidet retningslinjer for kommunaltekniske anlegg som vann og avløp, vei, lekeplass og grøntarealer som skal overtas av kommunen.

VAnorm

VA-norm for Eigersund kommune

Norsk VA-norm er en felles norm som inneholder de tekniske krav kommunen har vedtatt for å sikre  kvaliteten for vann- og avløpsanlegg. Normen vil være et levende dokument i stadig endring.

Vannmåler

Lønner det seg med vannmåler?

Kommunestyret i Eigersund har vedtatt at alle nye boliger skal innstallere vannmåler. For eksisterende boliger er det frivillig om en vil installere vannmålere.

Vann og skog i naturen

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer

Vedtatt av Eigersund kommunestyre den 20.11. 2010 i medhold av lov 31 mai 1974 om kommunale vass- og kloakkavgifter og foruresningsforskriftens kap.16, Kommunale vann- og avløpsgebyrer, endret 1 januar 2007.

Bo og servicesentre, blå himmel

Gebyrregulativ for Vann og Avløp

Gebyrer vedtatt med hjemmel i Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter, Forurensningsforskriften og Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Eigersund kommune.

Sol i skogen

Søknad om sanitærabonnement / Melding om VA-anlegg

Sanitærmelding er et forhold mellom kommunen som hovedledningseier og tiltakshaver / abonnent. Seksjon Vann og avløp er eier av og som har ansvaret for Eigersund kommune sitt offentlige vann- og avløpsnett.

Motiv fra ministerskogen i Vannbassengan

Leveringsvilkår avløpstjenester og drikkevann

Både du, som abonnent og vi ønsker det samme: Best mulig tjeneste for lavest mulig pris. Men for å få dette til må vi begge holde oss til visse regler.
Matavfallskvern

Forbud mot bruk av matavfallskverner

Det er nedlagt forbud for bruk av matavfallskverner i Egersund i bygninger som er tilknyttet offentlig avløpsnett. Vedtatt av Miljøutvalget 15.02.2005.
Toalett

Do-kultur

Hvis du vet hva et WC skal bukes til – vennligst ikke bruk det til noe mer. Avfall som kastes i do tetter igjen dine egne ledinger og skaper store driftsproblemer for de kommunale pumpestasjonene.

Kloakkrensing i eigersund

Kloakkrensing i Eigersund kommune

Hva skjer etter at du har trukket i snora? Vel, en god del faktisk. Eigersund kommune har ansvaret for at kloakken behandles på en miljømessig forsvarlig måte. I denne artikkelen får du vite litt mer om prosessen.
Vannverkene i Eigersund

Vannverkene i Eigersund

Eigersund kommune leverer drikkevann fra 3 vannverk, Egersund vannverk, Helleland vannverk og Hellvik vannverk. Alle vannverk leverer vann som oppfyller "Drikkevannsforskriften" med svært god margin
hus.png kontakt oss

Telefon

  • Telefon: 51 46 83 11
  • Vakttelefon: 917 39 395

Varslingstelefon for melding om akutte hendelser og lekkasjer på kommunale vann- og avløpsledninger.

Besøksadresse

Nytorget 9 (Lerviksgården), Egersund.

Driftsbase

Tengsareidveien 2, 4370 Egersund

Postadresse

Postboks 580, 4379 Egersund

Ansatte:

Tommy Birger Ersdal
Fagarbeider/ rørlegger - 90145886

Trond-Arve Espnes
Fagarbeider/ rørlegger - 95798249

Trond Åsmund Karlsen
Overingeniør - 51 46 83 13

Anna Nærland
Overingeniør - 51 46 83 12

Svein Arild Seglem
Fagarbeider/ rørlegger - 48956336

Kristian Skadberg
Maskinfører - 40020696

Annbjørg Elve Skofteland
Vann og avløpssjef - 51 46 83 11

Glenn Slettebø
Håndv./fagarb. - 40021753

Bjørn Tor Sleveland
Maskinfører - 47469624

Asle Gorm Sunde
Fagarbeider/ rørlegger - 97193809

Agnar Svanes
Fagarbeider/ rørlegger - 95152530

Linda Tønnessen
Konsulent - 51 46 83 22

Eilef Tjølsen
Fagarbeider/ rørlegger - 40411856

Vann og avløps vakt Vann og avløps vakt
Vakthavende - 91739395

Nils Veshovda
Arbeidsleder - 40448177

Geir Vigrestad
Fagarbeider/ rørlegger - 99271535

Edvard Wilhelmsen
Fagarbeider/ rørlegger - 47456154

filer.png Filer for nedlastning

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
61Kb   2014-11-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
65Kb   2014-03-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
143Kb   2015-10-19