Vernepleier

print.png email  .png
Høstlige himmel og farger

Det er ledig 100% fast stilling som Vernepleier ved p.t. Miljøtjenesten Sentrum / Blåsenborg, Skogstjerna barnebolig fra 1. september. Arkivsaksnummer 17/1522.

Hovedarbeidsoppgaver

100 % turnusstilling med arbeid p.t. hver tredje helg. Stillingen krever at du arbeider både i boligen og følge/assistere et barn på ungdomsskolen.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en autorisert vernepleier. Vi søker etter en person som er samarbeidsvillig og som kan arbeide både selvstendig og i team. Du må kunne lytte og være løsningsorientert i.f.t daglige utfordringer. Som vernepleier skal du arbeide tett opp mot barn innenfor autismespekteret. Disse trenger struktur og forutsigbarhet.

Søkere som ikke har norsk som sitt morsmål, bes redegjøre for både skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Språknivå vil bli vektlagt i ansettelseprosessen.

Politiattest vil bli krevd.

Lønn

Lønn etter avtale

Kontakt

Spørsmål om stillingen kan rettes til Solveig Strømstad på e-post, telefon 51 49 56 71 eller mobil 907 22 025.

Merknader

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av hovedtariffavtaler, reglementer og lover.

Personer som i løpet av de tre siste årene har oppholdt seg i minste tre måneder i land med høy forekomst at tuberkulose må ved tilsetting i stillinger innen helse og omsorg, lærerstillinger eller andre stillinger knyttet til barneomsorg kunne fremlegge godkjent tuberkulinprøve som ikke er eldre enn tre måneder.

Attester og vitnemål tas med til et evt. intervju.

Søknadsfrist

25. august 2017

Arkivsaksnummer

17/1522.

Opprettet 9. august 2017 av Sem Hadland.